Belangrijk voor docenten: Wijziging in de Auteurswet

Per 7 juni 2021 is er een wijzing in de auteurswet ingegaan.

Wat betekent dat voor jou als docent?

  • Het materiaal dat je gebruikt moet onderdeel uitmaken van het werk- of  leerplan. Het moet een educatief doel dienen en kan niet worden gebruikt voor commerciële trainingen. Voor interne cursussen voor collega’s kan geen beroep worden gedaan op de onderwijsexceptie. 
  • Voor zover redelijkerwijs mogelijk vermeld je de bron en de naam van de maker op duidelijke wijze. Het is wenselijk om bron- en naamsvermelding bij iedere afbeelding of fragment in beeld te brengen, maar je kunt ook denken aan een aftiteling of ‘laatste dia’ die je toont aan het einde van je college. Vermelding in de notities is niet voldoende.
  • Gebruik legale content. Content is legaal als makers (auteursrechtshebbende sic) zelf toestemming hebben gegeven dat hun werk via die bron beschikbaar is voor het publiek. Dat kan zowel gratis als tegen betaling zijn. Van een professional wordt verwacht dat je onderzoekt of het materiaal legaal is. Iets wat te mooi is om waar te zijn, is waarschijnlijk niet legaal. Je mag bijvoorbeeld niet zelf een e-book aanschaffen en dit exemplaar vervolgens doorverkopen aan je studenten.  
  • Auteursrechtelijk beschermde elementen van het werk wijzig je niet. Zeker niet als dit reputatieschade voor de maker tot gevolg zou kunnen hebben. Een ontoelaatbare wijziging is bijvoorbeeld een gedeeltelijke afbeelding van een kunstwerk in een reproductie of het schrappen van een hoofdstuk uit een boek.  

Bron:
Filemon, A. & Van Gent, A. & Van Opdorp, I., (2021, 2 juni) Nieuwe Auteurswet ook voor onderwijs op afstand.
Geraadpleegd op 2 juni 2021 van https://www.scienceguide.nl/2021/06/nieuwe-auteurswet-ook-voor-onderwijs-op-afstand/

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Stuur je vraag naar het AIP: aip.sb@saxion.nl of Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl. Cynthia is ook bereikbaar via 06 – 209 157 68. Daarnaast kun je natuurlijk altijd je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.