Auteursrechten

Als Saxionstudent- of medewerker kom je sneller met Auteursrechten in aanraking dan je denkt. Wanneer je iets maakt, bronnen gebruikt, daaruit citeert, wanneer je afbeeldingen of videomateriaal gebruikt, wanneer je zelf iets publiceert: overal komt het Auteursrecht om de hoek kijken. Het is belangrijk dat je de regels goed hanteert én dat je je bewust bent van je eigen rechten.

Afbeeldingen of beeldfragementen gebruiken

Wil je afbeeldingen of beeldfragmenten gebruiken in een werk dat je zelf maakt, houd dan rekening met het auteursrecht. Doorloop dit schema om te checken of je het goed doet!

Heb je naar aanleiding van dit stroomschema nog vragen? Stuur je vraag naar het AIP: aip.sb@saxion.nl of Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl

Je kan ook een mail sturen naar libraryservices@saxion.nl of je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.

Terugblik Workshop Video en Auteursrecht

11 december 2023 was de online workshop Video en Auteursrecht, een samenwerking tussen de werkgroep Bibliotheken en Open en Online Onderwijs (B-OOO) en het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten (NAI).

Na een korte introductie en welkom voor de aanwezigen door Brenda Lems (werkgroep B-OOO) is door Cynthia Halfwerk, Jeroen Dalstra en Arjan Doolaar (NAI) bij deze interactieve sessie ingegaan op auteursrechten bij video in het onderwijs. Er waren bijna 130 deelnemers aanwezig, voornamelijk bibliotheekmedewerkers en AV-medewerkers van HBO- en WO-instellingen.

Na een korte introductie en welkom voor de aanwezigen door Brenda Lems (werkgroep B-OOO) is door Cynthia Halfwerk, Jeroen Dalstra en Arjan Doolaar (NAI) bij deze interactieve sessie ingegaan op auteursrechten bij video in het onderwijs. Er waren bijna 130 deelnemers aanwezig, voornamelijk bibliotheekmedewerkers en AV-medewerkers van HBO- en WO-instellingen.

Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

 • Wat mag er in de les?
 • Wat mag er op een elektronische leeromgeving (ELO)?
 • Welke andere mogelijkheden zijn er?
 • Waar op te letten als je een video maakt of gebruikt?

De bijeenkomst is geregistreerd en terug te kijken via Mediasite. De slides van de bijeenkomst mogen worden hergebruikt onder vernoemde cc-licentie.

Easy Accessregeling: Meervoudige overnames

Wil je als docent voor je klas of als docenten binnen de opleiding meer dan één keer 50 pagina’s uit een boek gebruiken? Let dan op!

Volgens de nieuwe regeling mag je maximaal 50 pagina’s uit een bron overnemen (maximaal 25% van de hele bron). Je mag echter niet hetzelfde citaat of een ander deel van de bron gebruiken in een andere module, tenzij het totaal niet meer is dan 50 pagina’s, max 25% van het geheel.

Binnen een cluster van opleidingen, zoals een academie, mogen maximaal 50 pagina’s uit een bron worden overgenomen (maximaal 25% van de hele bron). Anders telt het als meervoudige overname, waarvoor toestemming moet worden gevraagd en extra kosten in rekening worden gebracht. Als het totaal niet meer is dan 50 pagina’s van 25% van de hele bron, hoef je je geen zorgen te maken.

Wil je voor je klas of opleiding gebruik maken van meer dan 50 pagina’s uit een bron, neem dan contact op met de AIP.

Let op: bronvermelding is verplicht voor alle overnames, ongeacht hoeveel pagina’s er worden gebruikt.

Stuur je vraag naar het AIP: aip.sb@saxion.nl of Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl. Cynthia is ook bereikbaar via 06 – 209 157 68. Daarnaast kun je natuurlijk altijd je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.

Belangrijk voor docenten: wijziging in de Auteurswet

Per 7 juni 2021 is er een wijziging in de auteurswet ingegaan.

Wat betekent dat voor jou als docent?

 • Het materiaal dat je gebruikt moet onderdeel uitmaken van het werk- of  leerplan. Het moet een educatief doel dienen en kan niet worden gebruikt voor commerciële trainingen. Voor interne cursussen voor collega’s kan geen beroep worden gedaan op de onderwijsexceptie. 
 • Voor zover redelijkerwijs mogelijk vermeld je de bron en de naam van de maker op duidelijke wijze. Het is wenselijk om bron- en naamsvermelding bij iedere afbeelding of fragment in beeld te brengen, maar je kunt ook denken aan een aftiteling of ‘laatste dia’ die je toont aan het einde van je college. Vermelding in de notities is niet voldoende.
 • Gebruik legale content. Content is legaal als makers (auteursrechtshebbende sic) zelf toestemming hebben gegeven dat hun werk via die bron beschikbaar is voor het publiek. Dat kan zowel gratis als tegen betaling zijn. Van een professional wordt verwacht dat je onderzoekt of het materiaal legaal is. Iets wat te mooi is om waar te zijn, is waarschijnlijk niet legaal. Je mag bijvoorbeeld niet zelf een e-book aanschaffen en dit exemplaar vervolgens doorverkopen aan je studenten.  
 • Auteursrechtelijk beschermde elementen van het werk wijzig je niet. Zeker niet als dit reputatieschade voor de maker tot gevolg zou kunnen hebben. Een ontoelaatbare wijziging is bijvoorbeeld een gedeeltelijke afbeelding van een kunstwerk in een reproductie of het schrappen van een hoofdstuk uit een boek.  

Bron:
Filemon, A. & Van Gent, A. & Van Opdorp, I., (2021, 2 juni) Nieuwe Auteurswet ook voor onderwijs op afstand.
Geraadpleegd op 2 juni 2021 van https://www.scienceguide.nl/2021/06/nieuwe-auteurswet-ook-voor-onderwijs-op-afstand/

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Stuur je vraag naar het AIP: aip.sb@saxion.nl of Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl. Cynthia is ook bereikbaar via 06 – 209 157 68. Daarnaast kun je natuurlijk altijd je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.

Belangrijk voor docenten: nieuwe regeling voor gebruik materialen in het onderwijs

Ben je docent en gebruik je bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, grafieken, schema’s of bladmuziek in je lesmateriaal? Lees dan even goed wat er gaat veranderen in de Easy Access-regeling, zodat je voldoet aan de afspraken die er gelden rond het Auteursrecht. Dat zijn afspraken waaraan ook wij binnen Saxion aan gebonden zijn.

Er is een nieuwe Easy Access-regeling

Op vrijdag 4 februari 2021 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met de nieuwe Easy Access-regeling. Alle betrokken partijen moeten de regeling nog ondertekenen, maar hij is al (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2021 van kracht.

We gaan ook bij Saxion werken via de nieuwe regels. Welke zijn dat?

We melden hier de nieuwe afspraken op hoofdlijnen. Binnen onze eigen, besloten Saxion-leeromgeving van niet-commercieel onderwijs (de ELO en Teams) is het volgende toegestaan en afgekocht:

 • Je kunt maximaal 50 pagina’s, ten hoogste 25% van het oorspronkelijke Werk, hergebruiken.
 • Voor afbeeldingen, grafieken, tabellen, schema’s en soortgelijke werken geldt: je mag maximaal 50 afbeeldingen in een (Powerpoint-)presentatie opnemen. Daarbij geldt een maximum van 25 afbeeldingen uit Oorspronkelijk Werk en maximaal 10 Werken van dezelfde maker.
 • Voor bladmuziek geldt dat je maximaal 25% van het Werk en maximaal 50 pagina’s mag gebruiken.

Wil je meer gebruiken? Dan heb je toestemming nodig.

Voor overnames die groter zijn, moet je toestemming aanvragen. Daar is ook een vergoeding voor verschuldigd. In de oude situatie vroeg je daarvoor als docent zelf toestemming voor, in het portaal van Stichting UvO. De nieuwe werkwijze is nog onderwerp van afstemming tussen de Vereniging Hogescholen en de stichting. Wil je intussen al een langere overname doen? Geef dit dan door aan het Auteursrechten InformatiePunt (AIP) van Saxion.

Heb je vragen of wil je een langere overname melden?

Je kunt een mail sturen naar het AIP van Saxion Bibliotheek: aip.sb@saxion.nl of naar Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl. Cynthia is ook bereikbaar via 06-20915768. Daarnaast kun je natuurlijk altijd je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.

Waar vind je de belangrijkste vragen en antwoorden?

Op de website van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten vind je alle informatie rond Auteursrechten. De website geeft eenvoudig en duidelijk uitleg over onderwerpen als plagiaat, de AVG, het gebruik van beeldmateriaal, (digitaal) onderwijsmateriaal, het publiceren van eigen materiaal, scripties en afstudeerproducten, rechten rondom data en alles over referentiestijlen zoals de APA. De basiskennis van het Auteursrecht wordt overzichtelijk uitgelegd.

Waar vind je ondersteuning door Saxion Bibliotheek?

Saxion Bibliotheek ondersteunt je met al je vragen over Auteursrechten.

Bekijk onze Libraryguides over dit onderwerp:


Je kunt ook terecht bij onze informatiespecialisten:

Algemeen contactadres

Academies

Cynthia Halfwerk
c.halfwerk@saxion.nl

Inge Schreurs
i.schreurs@saxion.nl