Auteursrechten

/ Auteursrechten

Als Saxionstudent- of medewerker kom je sneller met Auteursrechten in aanraking dan je denkt. Wanneer je iets maakt, bronnen gebruikt, daaruit citeert, wanneer je afbeeldingen of videomateriaal gebruikt, wanneer je zelf iets publiceert: overal komt het Auteursrecht om de hoek kijken. Het is belangrijk dat je de regels goed hanteert én dat je je bewust bent van je eigen rechten.

Belangrijk voor docenten: nieuwe regeling voor gebruik materialen in het onderwijs

Ben je docent en gebruik je bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, grafieken, schema’s of bladmuziek in je lesmateriaal? Lees dan even goed wat er gaat veranderen in de Easy Access-regeling, zodat je voldoet aan de afspraken die er gelden rond het Auteursrecht. Dat zijn afspraken waaraan ook wij binnen Saxion aan gebonden zijn.

Er is een nieuwe Easy Access-regeling

Op vrijdag 4 februari 2021 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met de nieuwe Easy Access-regeling. Alle betrokken partijen moeten de regeling nog ondertekenen, maar hij is al (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2021 van kracht.

We gaan ook bij Saxion alvast werken via de nieuwe regels. Welke zijn dat?

We melden hier de nieuwe afspraken op hoofdlijnen. Binnen onze eigen, besloten Saxion-leeromgeving van niet-commercieel onderwijs (de ELO en Teams) is het volgende toegestaan en afgekocht:

  • Je kunt maximaal 50 pagina’s, ten hoogste 25% van het oorspronkelijke Werk, hergebruiken.
  • Voor afbeeldingen, grafieken, tabellen, schema’s en soortgelijke werken geldt: je mag maximaal 50 afbeeldingen in een (Powerpoint-)presentatie opnemen. Daarbij geldt een maximum van 25 afbeeldingen uit Oorspronkelijk Werk en maximaal 10 Werken van dezelfde maker.
  • Voor bladmuziek geldt dat je maximaal 25% van het Werk en maximaal 50 pagina’s mag gebruiken.

Wil je meer gebruiken? Dan heb je toestemming nodig.

Voor overnames die groter zijn, moet je toestemming aanvragen. Daar is ook een vergoeding voor verschuldigd. In de oude situatie vroeg je daarvoor als docent zelf toestemming voor, in het portaal van Stichting UvO. De nieuwe werkwijze is nog onderwerp van afstemming tussen de Vereniging Hogescholen en de stichting. Wil je intussen al een langere overname doen? Geef dit dan door aan het Auteursrechten InformatiePunt (AIP) van Saxion.

Heb je vragen of wil je een langere overname melden?

Je kunt een mail sturen naar het AIP van Saxion Bibliotheek: aip.sb@saxion.nl of naar Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl. Cynthia is ook bereikbaar via 06-20915768. Daarnaast kun je natuurlijk altijd je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.

Waar vind je de belangrijkste vragen en antwoorden?

Op de website van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten vind je alle informatie rond Auteursrechten. De website geeft eenvoudig en duidelijk uitleg over onderwerpen als plagiaat, de AVG, het gebruik van beeldmateriaal, (digitaal) onderwijsmateriaal, het publiceren van eigen materiaal, scripties en afstudeerproducten, rechten rondom data en alles over referentiestijlen zoals de APA. De basiskennis van het Auteursrecht wordt overzichtelijk uitgelegd.

Waar vind je ondersteuning door Saxion Bibliotheek?

Saxion Bibliotheek ondersteunt je met al je vragen over Auteursrechten.
Je kunt daarvoor terecht bij onze informatiespecialisten:

Algemeen contactadres

Lectoraten

Sarah Coombs
s.k.coombs@saxionl.nl

Academies

Cynthia Halfwerk
c.halfwerk@saxion.nl