Veelgestelde vragen

Zoeken en vinden

Via de catalogus van Saxion Bibliotheek (search.saxionbibliotheek.nl) kun je zoeken naar alle boeken, tijdschriften van de bibliotheek. Standaard zoek je via de Discovery service in onze catalogus. Je zoekt dan direct in onze belangrijkste wetenschappelijke databanken. Wil je alleen in onze eigen collectie zoeken, kies dan voor de catalogus in het menu.

In de catalogus kun je zoeken op o.a. titel, auteur en trefwoord. De catalogus is overal te raadplegen. In de bibliotheek staan computers bij de balie waar altijd de catalogus op te raadplegen is. Daarnaast zijn er specifieke en algemene databanken waarin je informatie kunt vinden. Vaak fulltext.(Engelstalig)

Thuis bezig met je afstudeeropdracht of scriptie? Op zoek naar informatie voor je presentatie? Gebruik LEAN Library.

Deze gratis browser-extensie biedt je toegang tot informatie voor je studie. Vanaf elke plek en wanneer je maar wilt.

Hoe werkt het?
Deze bibliotheek-browser-extensie vereenvoudigt je toegang tot digitale bronnen, waar je ook bent. Zit je voor je opleiding in het buitenland, om de hoek in een café of gewoon thuis? Overal kun je doorklikken naar full text artikelen in de bronnen van Saxion Bibliotheek. Wanneer je de extensie hebt gedownload, op internet een artikel vindt en door wilt klikken om het te lezen, dan kun je direct doorklikken wanneer het zich in een databank van Saxion Bibliotheek bevindt.

Bij het gebruik van het werk van anderen, is een correcte bronvermelding verplicht. Je kunt de bronvermelding met verschillende referentiestijlen uitvoeren. Elke stijl geeft je een mogelijkheid je bronnen op een juiste manier te vermelden. De meest gebruikte referentiestijl in Nederland is de APA-stijl. Ook bij Saxion hanteren we APA.

Lees verder op de APA-pagina…

Om informatie te zoeken, kun je gebruik maken van onze catalogus en van zoekmachines zoals Google en/of de databanken van de bibliotheek.

Realiseer je dat je bij open internet (bijvoorbeeld Google) zelf de kwaliteitscontrole moet doen.

De databanken zijn te vinden op search.saxionbibliotheek.nl. Je kunt de databanken vanuit huis en via het Saxion-netwerk gebruiken.

De scripties van Saxion worden in digitale vorm opgenomen in de HBO-kennisbank.

Als je de door jou gezochte scriptie niet vindt, informeer dan nog even bij je opleiding.

Natuurlijk! In alle vestigingen van Saxion Bibliotheek kun je met je vragen terecht bij de balie en via de chat onderaan deze website.

De informatiespecialist kan je tips geven over welke informatie je op welke plek kunt vinden. Een vraag stellen via libraryservices@saxion.nl kan ook.

Introductie

Deze gids helpt je bij het gebruik van Gemini, een groot taalmodel van Google AI, om literatuuronderzoek te doen in wetenschappelijke databanken met kritisch denken in het achterhoofd. Gemini kan je op verschillende manieren helpen bij je onderzoek, van het zoeken naar relevante literatuur tot het analyseren van je data.

Stap 1: Bepaal je onderwerp en onderzoeksvraag

 • Begin met het formuleren van een helder en beknopt onderwerp en onderzoeksvraag. Dit helpt je te focussen tijdens je zoektocht naar literatuur.
 • Gebruik keywords die relevant zijn voor je onderwerp. Brainstorm een lijst met termen en synoniemen.

Kritisch denken:

Stel kritische vragen over je onderwerp, zoals:

 • Wat zijn de verschillende perspectieven op dit onderwerp?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende theorieën of methoden?
 • Wat zijn de mogelijke implicaties van mijn onderzoek?

Stap 2: Zoeken in wetenschappelijke databanken

Via de website van de bibliotheek:

 • Ga naar de website van de bibliotheek van Hogeschool Saxion: https://saxionbibliotheek.nl
 • Klik op Overzicht databanken of
 • Voer je keywords direct in de zoekbalk in op de homepage. Er wordt dan direct in de Discovery Service gezocht op https://search.saxionbibliotheek.nl.
 • Gebruik de filters aan de linkerkant van de pagina om je zoekresultaten te beperken.

Met Gemini:

 • Gebruik Gemini om synoniemen en gerelateerde termen te vinden voor je keywords.
 • Stel Gemini vragen over je onderwerp.
 • Laat Gemini je helpen bij het formuleren van complexe zoekopdrachten met kritische invalshoek.

Kritisch denken:

 • Evalueer de gevonden bronnen op betrouwbaarheid, relevantie en kwaliteit.
 • Zoek naar peer-reviewed studies en wetenschappelijke bronnen.
 • Wees je bewust van je eigen vooroordelen en houd hier rekening mee tijdens je onderzoek.

Stap 3: Beoordelen van gevonden literatuur

 • Lees de titels, abstracts en conclusies van de gevonden documenten om te beoordelen of ze relevant zijn voor je onderzoek.
 • Selecteer alleen de documenten die relevant zijn en van hoge kwaliteit. Let op de reputatie van de auteur, het tijdschrift of de uitgever.
 • Gebruik tools zoals Google Scholar om de citaties van een document te bekijken en te beoordelen of het een belangrijk werk is in je vakgebied.

Met Gemini:

 • Laat Gemini de abstracts van gevonden documenten samenvatten.
 • Vraag Gemini om de reputatie van een auteur of tijdschrift te beoordelen.
 • Gebruik Gemini om de citaties van een document te analyseren.

Kritisch denken:

 • Analyseer de gevonden informatie op consistentie, validiteit en betrouwbaarheid.
 • Bepaal de sterke en zwakke punten van de verschillende studies.
 • Identificeer mogelijke tegenstrijdigheden in de literatuur.

Stap 4: Verwerken van literatuur

 • Maak aantekeningen van de belangrijke informatie uit de geselecteerde documenten. Gebruik hiervoor een citatenbeheerprogramma zoals Zotero.
 • Noteer de bibliografische gegevens van de documenten in de juiste formatie (APA, MLA, etc.).
 • Analyseer de gevonden informatie en beargumenteer je bevindingen in je verslag of scriptie.

Met Gemini:

 • Maak aantekeningen in Gemini van de belangrijke informatie uit de geselecteerde documenten.
 • Laat Gemini je helpen bij het organiseren van je literatuur.
 • Gebruik Gemini om je te helpen bij het analyseren van je data.

Kritisch denken:

 • Interpreteer de data in de context van je onderzoeksvraag.
 • Trek beargumenteerde conclusies op basis van je analyse.
 • Reflecteer op de implicaties van je bevindingen.

Tips:

 • Sla je zoekresultaten op in Gemini.
 • Deel je zoekresultaten met anderen.

Nuttige links:

Vergeet niet:

 • Deze gids is een beknopte samenvatting. Raadpleeg de website van de bibliotheek voor meer informatie over het gebruik van de Discovery Service.
 • Google Gemini is een krachtige tool, maar het is geen vervanging voor je eigen inbreng. Je moet kritisch blijven denken en je eigen oordeel vellen over de gevonden informatie.

We hopen dat deze gids je op weg helpt!

Ga naar onze website Informatievaardigheden. Daar vind je alles over het zoeken naar informatie, handleidingen en de mogelijkheid om je kennis over zoeken te toetsen.

Faciliteiten

In Enschede hebben we 300 plekken. In Deventer zijn dat er 215. In Apeldoorn zijn er 16 studieplekken beschikbaar.

Het is mogelijk om een studieruimte of groepsruimte te reserveren in de bibliotheek. Ga naar Studieruimte reserveren

In de bibliotheek mag je rustig praten en onderling overleggen, zonder anderen te hinderen. In onze stiltezone is het stil. Dit staat duidelijk aangegeven. Eten is in de bibliotheek niet toegestaan. Op de pc’s is het alleen toegestaan programmatuur uit het Saxion-applicatiemenu te gebruiken. De pc’s zijn bedoeld voor studie en onderzoek. Niet voor recreatief en commercieel gebruik.

Ja, er zijn toiletten.

Aanvragen en lenen

Met je studentnummer / medewerkersaccount kun je boeken uit onze uitleencollectie lenen. We hanteren een maximum van 10 boeken. Je mag ze 3 weken lenen. Onze naslagwerken, herkenbaar aan een rode stip op de rug, kun je in sommige gevallen maximaal voor een dag lenen. Deze boeken moeten dezelfde dag weer ingeleverd worden en houden we het liefst zo veel mogelijk voor iedereen in de bibliotheek beschikbaar.

Breng je je boeken te laat terug, dan hanteren we een boete van € 0,20 per dag. Bij naslagwerken (daguitleen) is dat € 5,00 per dag.

Uitleenbare boeken kun je zelf uit de kast pakken. Vervolgens neem je ze mee naar de balie, waar je de boeken kunt lenen via selfservice of wij de boeken aan je uitlenen.

Ben je niet bij Saxion, dan kun je via de catalogus (search.saxionbibliotheek.nl) alvast boeken aanvragen en klaar laten zetten. Geef daarbij aan op welke locatie je de boeken wilt afhalen bij de balie.

Is een boek uitgeleend, reserveer het dan via search.saxionbibliotheek. Zodra het voor jou beschikbaar is, ontvang je automatisch een mail van de bibliotheek.

Je kunt je boeken verlengen via search.saxionbibliotheek. In je overzicht zie je wat je in huis hebt en of verlengen nog mogelijk is. Als een boek te laat is of door een andere lener gereserveerd is verlengen niet mogelijk via de catalogus.

Het is mogelijk om een boek of artikel bij ons aan te vragen.
Saxion maakt gebruik van een landelijk systeem, genaamd IBL, om je aanvraag bij een bibliotheek te doen die het wel in bezit heeft.

Studenten betalen hiervoor € 5 (artikelen langer dan 10 pagina’s 50 cent pp extra)
Voor medewerkers worden de kosten automatisch vergoed.

Stuur je verzoek per e-mail naar libraryservices@saxion.nl.
Geef daarbij aan dat je akkoord gaat met eventuele kosten en op welke locatie je het boek wilt ophalen.

Heb je problemen met het inloggen via search.saxionbibliotheek.nl?
Soms helpt het als je het tabblad sluit en vervolgens opnieuw de catalogus gaat om in te loggen. Mocht het niet lukken, gebruik dan de chat op onze website.. Je kunt ons ook mailen via libraryservices@saxion.nl. Het kan voorkomen dat je gegevens nog niet in het bibliotheeksysteem verwerkt zijn. We kunnen dit direct voor je oplossen.

Je kunt pinnen aan de balie in Deventer en Enschede.

Training en advies

Kijk op ses.saxionbibliotheek.nl voor meer informatie. Ben je Saxion-medewerker, dan kun je contact opnemen met je accountmanager van Saxion Bibliotheek. De contactgegevens van je accountmanager vind je op onze pagina Openingstijden & contact.

Op ses.saxionbibliotheek.nl vind je informatie en trainingen waarmee je aan de slag kunt. Heb je een specifieke vraag over ondersteuning, neem dan contact met ons op.

Kijk voor meer informatie over OER op de pagina Open leermaterialen. Daar vindt je meer over Creative Commons, open access en open onderwijs.

We adviseren je om een kijkje te nemen op onze speciale pagina over dit onderwerp. Ook verzorgen we regelmatig APA-trainingen, waarover je meer informatie vindt op ses.saxionbibliotheek.nl. In onze catalogus, via search.saxionbibliotheek.nl vind je veel informatie over het gebruik van APA.