Afbeeldingen, beeldfragmenten of andere bronnen gebruiken? Denk aan het auteursrecht

Als hogeschool maken we gebruik van lesmaterialen, stellen we eigen leermiddelen samen en (her)gebruiken daarbij materiaal van anderen. Ben jij je bewust van het auteursrecht op het materiaal dat je gebruikt?

Bijna iedereen in het onderwijs krijgt te maken met wet- en regelgeving op het gebied van auteursrecht. Denk hierbij niet alleen aan het maken van kopieën uit boeken, maar bijvoorbeeld ook het laten zien van een video in een collegezaal. Wanneer je bronnen gebruikt, daaruit citeert, wanneer je afbeeldingen of videomateriaal gebruikt, wanneer je zelf iets publiceert: denk dan altijd aan het auteursrecht. Wanneer je dit niet goed doet, kan dit hoge boetes opleveren voor Saxion. Gelukkig is Saxion volgens Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijsinstellingen) op de goede weg.

Hoge kosten voor niet-correcte overnames voorkomen

Ieder jaar levert Saxion een rapportage aan van lange overnames van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Wanneer in de rapportage niet-correcte overnames naar voren komen, betekent dit dat Saxion een boete moet betalen. Zo’n boete kan wel oplopen tot miljoenen euro’s. Op basis van de rapportage over studiejaar 2021-2022 kwam bijvoorbeeld naar voren dat Saxion een bedrag van ruim anderhalf miljoen euro zou moeten betalen. Het ging toen nog om een pilot, dus om die reden hoefde Saxion niet te betalen. Vorig studiejaar was het aantal verkeerde overnames ten opzichte van het studiejaar daarvoor met ongeveer de helft verminderd. Dit studiejaar (2023/2024) hopen we op een nog verdere daling van het aantal inbreuken!

Hoe zat het ook alweer met korte en lange overnames?
Er is een verschil tussen lange en korte overnames van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Korte overnames (< 50 pagina’s, max. 25% van het geheel) zijn afgekocht. Dit is afgesproken in de Easy Access regeling tussen Stichting UvO en de Vereniging voor Hogescholen. Voor lange overnames ligt dit anders en moet je toestemming vragen en extra betalen. Informeer bij je academie wat daarin het beleid is, want de kosten zijn voor rekening van de academie. Meer informatie over de Easy Access regeling en auteursrecht vind je in de Library Guide ‘Auteursrecht in het hoger onderwijs’ van Saxion Bibliotheek.

CopyrightCheck in Brightspace

Met de komst van Brightspace kunnen de medewerkers van het Auteursrecht InformatiePunt (AIP) straks mogelijk actief sturen op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content. De tool die AIP straks gaat inzetten, is CopyrightCheck van SURF. Deze tool helpt inzichtelijk te krijgen hoeveel en op welke manier auteursrechtelijk beschermd en open onderwijsmateriaal wordt gebruikt binnen het LMS. Daarnaast helpt de tool ons om de bewustwording over auteursrecht bij docenten te vergroten, naheffingen te voorkomen en biedt ons meer inzicht en sturing door middel van rapportages. 

Hulp nodig of vragen?

We begrijpen dat auteursrecht een complex onderwerp is en dat er vragen kunnen zijn over wat er wel en niet mogelijk is. Misschien heb je hulp nodig bij bronvermeldingen. Op de website van Saxion Bibliotheek is veel informatie te vinden, zie hiervoor saxionbibliotheek.nl/auteursrechten. Heb je liever persoonlijk contact, stuur dan een mail naar de informatiespecialisten van Saxion Bibliotheek via aip.sb@saxion.nl.