Belangrijk voor docenten: nieuwe regeling voor gebruik materialen in het onderwijs

Er is een nieuwe Easy Access-regeling

Op vrijdag 4 februari 2021 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met de nieuwe Easy Access-regeling. Alle betrokken partijen moeten de regeling nog ondertekenen, maar hij is al (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2021 van kracht.

We gaan ook bij Saxion alvast werken via de nieuwe regels. Welke zijn dat?

We melden hier de nieuwe afspraken op hoofdlijnen. Binnen onze eigen, besloten Saxion-leeromgeving van niet-commercieel onderwijs (de ELO en Teams) is het volgende toegestaan en afgekocht:

  • Je kunt maximaal 50 pagina’s, ten hoogste 25% van het oorspronkelijke Werk, hergebruiken.
  • Voor afbeeldingen, grafieken, tabellen, schema’s en soortgelijke werken geldt: je mag maximaal 50 afbeeldingen in een (Powerpoint-)presentatie opnemen. Daarbij geldt een maximum van 25 afbeeldingen uit Oorspronkelijk Werk en maximaal 10 Werken van dezelfde maker.
  • Voor bladmuziek geldt dat je maximaal 25% van het Werk en maximaal 50 pagina’s mag gebruiken.

Wil je meer gebruiken? Dan heb je toestemming nodig.

Voor overnames die groter zijn, moet je toestemming aanvragen. Daar is ook een vergoeding voor verschuldigd. In de oude situatie vroeg je daarvoor als docent zelf toestemming voor, in het portaal van Stichting UvO. De nieuwe werkwijze is nog onderwerp van afstemming tussen de Vereniging Hogescholen en de stichting. Wil je intussen al een langere overname doen? Geef dit dan door aan het Auteursrechten InformatiePunt (AIP) van Saxion.

Heb je vragen of wil je een langere overname melden?

Je kunt een mail sturen naar het AIP van Saxion Bibliotheek: aip.sb@saxion.nl of naar Cynthia Halfwerk: c.halfwerk@saxion.nl. Cynthia is ook bereikbaar via 06-20915768. Daarnaast kun je natuurlijk altijd je eigen accountmanager van Saxion Bibliotheek benaderen.