Databanken

Academic Search omvat uitgebreide informatie die van belang is voor vrijwel alle opleidingen die nu worden aangeboden in hogescholen en universiteiten. De databank biedt een uitgebreide reeks titels voor de hoeksteen van de academische wereld. Gebruikers hebben toegang tot duizenden (vak)tijdschriften en doorzoekbare geciteerde referenties voor meer dan 1000 titels.

Academic Search contents omvat:

 • 18.000 geïndexeerde tijdschriften met samenvattingen van artikelen
 • Volledige tekst voor meer dan 8700 tijdschriften
 • Meer dan 7500 daarvan zijn peer-reviewed

Binnen hogescholen worden veel publicaties zoals artikelen, onderzoeksrapporten en afstudeerwerken geproduceerd door lectoren, docent-onderzoekers en studenten. HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Databank van Nederlandse kranten, dag- en weekbladen, beter bekend als de krantenbank. Nexis Uni biedt toegang tot vrijwel alle artikelen uit alle landelijke dagbladen (Volkskrant, Trouw, Parool, NRC, Telegraaf, Nederlands Dagblad) en de meeste regionale dagbladen, inclusief Stentor en Tubantia. Daarnaast ook nieuws van persbureaus en zakelijke (branche-)tijdschriften en opiniebladen.

Ook bekend onder de oude naam Lexis Nexis

ScienceDirect biedt toegang tot meer dan 16 miljoen artikelen, 2500 tijdschriften, 370 full open access tijdschriften, 39.000 boeken en 330.000 themapagina’s om onderzoekers te helpen tot nieuwe inzichten te komen, meer doorbraken te bereiken en hun onderzoek vooruit te helpen.

De Freedom Collection is alleen beschikbaar voor academische instellingen en biedt toegang tot extra Elsevier-tijdschriften. Sommige titels zijn niet opgenomen als gevolg van contractuele beperkingen, zoals Cell Press, Lancet en Clinics titels, of ze zijn van uitgevers en verenigingen die ervoor hebben gekozen om hun titels uit te sluiten.

SpringerLink biedt meer dan 2700 full text tijdschriften aan. Alleen de artikelen zonder het gele slotje zijn beschikbaar voor Saxion-gebruikers.

Tip: Verwijder na de eerste zoekactie het gele slotje. Het systeem toont dan alleen de full text artikelen die toegankelijk zijn.

SpringerLink bevat literatuur over onderwerpen als: architectuur & design, astronomie, biomedische wetenschappen, business & management, chemie, computerwetenschappen, aardwetenschappen & geografie, economie, onderwijs & taal, energie, engineering, milieuwetenschappen, voeding & voedingswetenschappen, recht, levenswetenschappen, materiaalkunde, wiskunde, geneeskunde, filosofie, natuurkunde, psychologie, volksgezondheid, sociale wetenschappen, statistiek, enzovoort.

Met meer dan 2900 tijdschriften, verspreid over al deze vakgebieden, blijft Springer de toonaangevende onderzoeksbron die wordt gelezen, waarnaar wordt verwezen en die wordt geschreven door experts in het veld. Springer zet zich in voor het bevorderen van de dialoog tussen onderzoekers en professionals over de hele wereld en is ook de thuisbasis van het grootste portfolio van open access titels van BioMed Central en SpringerOpen.

SpringerLink is een groeiende verzameling van toonaangevend multidisciplinair onderzoek. Springer tijdschriften bevatten vele baanbrekende artikelen, geschreven door internationale experts en invloedrijke onderzoekers in alle vakgebieden. Het stimuleren van academisch publiceren en het bevorderen van ontdekkingen met uitgebreide en streng peer-reviewde inhoud. Springer tijdschriften zijn direct beschikbaar via SpringerLink, waardoor miljoenen artikelen snel en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Beeld en Geluid op school (voorheen Academia) is de online toegang tot bijna 90.000 audiovisuele bronnen voor het hoger onderwijs in Nederland. Deze unieke selectie uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt speciaal beschikbaar gesteld en omschreven voor het onderwijs en wetenschap.

Beeld en Geluid op school biedt gebruikers de mogelijkheden om materiaal te bewerken, te publiceren en op te slaan.

Inloggen op Beeld en Geluid op school kan met een Saxion account via de knop “Inloggen met Surf”.

CountryReports.org werd opgericht in 1997 en biedt meer dan 35.000 pagina’s online informatie over de culturen en landen van de wereld. Naast unieke inhoud van over de hele wereld en gedetailleerde informatie per land, biedt CountryReports verschillende hulpmiddelen om landen te vergelijken, interactieve spelletjes, een valutacalculator, verschillende lijsten van geografische verschijnselen en nog veel meer. Leer meer over de verschillende kersttradities van de wereld, nationale volksliederen, geld van over de hele wereld en landenvlaggen.

DART-Europe is een samenwerkingsverband van onderzoeksbibliotheken en bibliotheekconsortia om de wereldwijde toegang tot Europese onderzoekstheses te verbeteren.

DART-Europe biedt onderzoekers één enkel Europees portaal voor het vinden van elektronische scripties en dissertaties (Electronic Theses and Dissertations, of ETD’s), en zij steunen toekomstige Europese ontwikkelingen op het gebied van e-theses.

DART- Europe biedt partners een Europees netwerkforum over ETD-kwesties, en kan helpen om gezamenlijke financieringsaanvragen in te dienen om de visie van DART-Europe op ETD’s te verwezenlijken.

EBSCO biedt Saxion studenten en medewerkers toegang tot een breed assortiment van onderwerpen door middel van diverse algemene en specifieke databanken.

Deze databanken zijn:

 • Academic Search (algemene wetenschappen)
 • AMED (alternatieve geneeskunde)
 • Cinahl (verpleegkunde en gezondheid)
 • ERIC (onderwijs)
 • GreenFILE (menselijke invloed op het milieu)
 • Hospitality & Tourism Complete (recreatie en toerisme)
 • Humanities Source (geesteswetenschappen)
 • LISTA (bibliotheek- en informatiewetenschappen)
 • Medline (medisch)
 • Psychology & Behavioral Sciences (psychologie en gedragswetenschappen)

OpenDissertations.org is een samenwerking tussen EBSCO en BiblioLabs die een innovatieve aanpak biedt om het gebruik en de vindbaarheid van ETD- onderzoek (elektronische scripties en dissertaties) te vergroten.

EBSCO Open Dissertations biedt instellingen en studenten een innovatieve aanpak om deze doelen te bereiken door extra gebruik van ETD’s in institutionele repositories te stimuleren. Het programma is gratis voor auteurs en deelnemende instellingen met als doel om belangrijke open-access content beter vindbaar te maken voor eindgebruikers binnen en buiten academische instellingen.

Overzicht van wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften vanuit diverse disciplines, waaronder marketing, accountancy en toerisme die full text beschikbaar zijn voor Saxion.

Emerald biedt artikelen op diverse onderwerpsgebieden, maar alleen de aangekochte content is volledig toegankelijk. Deze is te herkennen aan het groene vierkantje voor de titel. Het is mogelijk te filteren op alleen de toegankelijke content (show only content I have)

Facto is het onafhankelijke platform voor en over facility management, facilitaire inkoop en (kantoor)huisvesting. Een multimediaalplatform met vakinformatie voor facility professionals.

Onderwerpen:

Werkplek
Hospitality
Duurzaam
Catering
Schoonmaak
Schoonmaakbedrijven
Smart FM
Management & Organisatie
Young FM
1,5M Kantoor

HAL is een multidisciplinair open archief voor het delen van gepubliceerd en ongepubliceerd onderzoek. Het staat ten dienste van onderzoekers in academische instellingen, zowel publieke als private.

In Frankrijk is HAL het nationale archief dat door de wetenschappelijke en academische gemeenschap is gekozen voor de open verspreiding van haar onderzoeksresultaten. De repository staat ook ten dienste van onderzoekers verbonden aan buitenlandse academische instellingen, zowel publiek als privaat.

Door de onderzoeksgemeenschap centraal te stellen, streeft Hindawi naar een toekomst waarin onderzoekers gemotiveerd worden om samen te werken, ze over de hulpmiddelen en diensten te laten beschikken die ze daarbij nodig hebben, en te bevrijden van alle hindernissen die hen in de weg staan.

We streven ernaar de impact van wetenschappelijk onderzoek te maximaliseren door openheid en wereldwijde samenwerking, omdat we echt geloven dat wetenschap het beste werkt wanneer onderzoek open is. Met de onderzoeker in het hart van de publicatie-ervaring, hebben we een gevarieerde portfolio van peer-reviewed, open access tijdschriften in een breed scala van wetenschappelijke en medische disciplines.

Inview Essential bevat alle wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren, vakliteratuur en tijdschriften, per vak- en rechtsgebied in collecties gebundeld.

Inview Essential bestaat uit handboeken, wetteksten, commentaren en modules van uitgaven van Kluwer. Een beknopt overzicht van de bronnen:

 • Jurisprudentie tijdschriften als:
  • AB Rechtspraak Bestuursrecht
  • BNB
  • Nederlandse Jurisprudentie
  • Praktijkgids
  • Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
  • Vakstudienieuws
  • nog 20 andere titels
 • Vaktijdschriften als:
  • Computerrecht
  • Data Juridica
  • De Gemeentestem
  • Nederlands Juristenblad
  • Tijdschrift Recht en Arbeid
  • nog 25 andere titels
 • Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
 • Asser-serie
 • Groene serie
 • Tekst & Commentaar-serie
 • Module-serie
 • Vakstudie-serie

Daarnaast nog diverse naslagwerken zoals Arbeidsovereenkomst, Encyclopedie Sociale Voorzieningen, Lexplicatie en Ruimtelijk Bestuursrecht.

Login gaat via Surf. Daarmee krijg je toegang binnen en buiten het netwerk van Saxion en krijg je een eigen profiel.

NEN Connect is de online normendatabase van NEN. Met Saxion’s NEN Connect heb je altijd toegang tot deze normencollectie.
Standaard beschikbaar in NEN Connect zijn:

 • Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)
 • Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)
 • Praktijkgidsen van NEN
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Van overige normen zoals ISO en IEC kan je alleen de gegevens zien, maar niet de norm zelf

Overzicht van open access tijdschriften van de Cambridge University Press over gezondheidszorg, biowetenschappen, milieuwetenschappen, geneeskunde, enz.

50 partners, uit alle EU-landen en daarbuiten, werken samen aan dit grootschalige initiatief dat tot doel heeft open wetenschap te bevorderen en de vindbaarheid en herbruikbaarheid van onderzoekspublicaties en – gegevens aanzienlijk te verbeteren. Dit grote bereik wordt ondersteund door het OpenAIRE-platform, de technische infrastructuur die van vitaal belang is om de grootschalige verzamelingen van onderzoeksresultaten in heel Europa samen te brengen en onderling te verbinden.

Het project zal workflows en diensten creëren bovenop deze waardevolle repository-inhoud, die een interoperabel netwerk van repositories mogelijk maken (via de goedkeuring van gemeenschappelijke richtlijnen), en gemakkelijk uploaden naar een all- purpose repository.

Welkom bij het Portaal van het Nederlandse Onderzoeks Resultaten. Dit is ontwikkeld als onderdeel van een samenwerking tussen UKBSURF and OpenAIRE.

Dit portaal presenteert Nederlandse onderzoeksresultaten en onderzoeksprojecten als een sub-sectie die zijn gevonden in de OpenAIRE Graph. Deze Research Graph wordt actief gevoed door Nederlandse institutionele repositories, data- en software-repositories, en onderzoeksinformatiesystemen (CRISen) die voldoen aan de OpenAIRE metadata richtlijnen.

Daarnaast bevat dit portaal ook onderzoeksresultaten en onderzoeksprojecten uit andere bronnen die een affiliatie hebben met een of meer Nederlandse onderzoeksuitvoeringsorganisaties en onderzoeksfinanciers gevonden in de OpenAIRE Graph.

Voor succesvolle mediacampagnes heb je kennis nodig van mogelijkheden en bereik. Retriever verzamelt data van alle Nederlandse media en maakt hier transparante en waardevolle informatie van. Dit helpt mediaprofessionals de juiste analyses te maken en de beste mediastrategieën op te stellen.

Online tijdschriften gepubliceerd door SAGE Publications. Saxion gebruikers hebben full text toegang tot meer dan 600 tijdschriften van deze multidisciplinaire collectie. De belangrijkste disciplines die door Sage worden behandeld zijn:

 • Gezondheidswetenschappen
 • Life & Biomedische Wetenschappen
 • Materiaalwetenschappen & Techniek
 • Sociale en geesteswetenschappen

Met de optie ‘Uitgebreid zoeken’ kun je artikelen vinden door zoektermen in te voeren. Standaard wordt er gezocht in ‘alle velden’, tenzij je een specifiek veld selecteert in de scrollbox. Er zijn verschillende vakjes beschikbaar en je kunt zoektermen combineren met Booleaanse operatoren (= en, of, niet). Standaard zal je zoekopdracht beperkt zijn tot: ‘Voor mij beschikbare Sage-tijdschriften’.

Als alternatief kan je zoeken in alle Sage inhoud of je zoekopdracht beperken tot je favoriete tijdschriften. Om een favoriete lijst van tijdschriften aan te maken en te gebruiken, is registratie nodig.

Je kan er ook voor kiezen om tijdschriften te zoeken uit een lijst van disciplines of om te selecteren uit een volledige lijst van tijdschriften. De ‘browse’ optie (tabblad bovenaan) maakt het mogelijk tijdschriften te vinden via de A-Z-lijst. Een uitgebreide Help-optie is beschikbaar.

Registratie is gratis en geeft toegang tot extra diensten, bv. inhoudswaarschuwingen, opslaan van zoekopdrachten en citaties en het bijhouden van een lijst met favoriete tijdschriften.

Scopus is de grootste abstract- en citatiedatabase van peer-reviewde literatuur: wetenschappelijke tijdschriften, boeken en concresverslagen. Scopus biedt een uitgebreid overzicht van onderzoeksresultaten van over de hele wereld op het gebied van wetenschap, technologie, geneeskunde, sociale wetenschappen, kunst en geesteswetenschappen en beschikt over slimme tools om onderzoeken te volgen, te analyseren en te visualiseren.

SpringerOpen omvat Springer’s portfolio van 200+ peer-reviewde open access tijdschriften op alle gebieden van de wetenschap, variërend van zeer gespecialiseerde titels tot SpringerPlus, het interdisciplinaire open access tijdschrift dat alle disciplines bestrijkt.

SpringerOpen tijdschriften en boeken worden direct na publicatie vrij en permanent online beschikbaar gesteld. Ze zijn onderworpen aan peer review op hoog niveau, auteurs- en productiediensten die de kwaliteit en betrouwbaarheid van het werk garanderen.

Deze database brengt online tijdschriftinhoud van drie van ’s werelds toonaangevende uitgevers samen: Taylor & Francis, Routledge en Psychology Press, met meer dan 2100 full text tijdschriften over een breed scala aan onderwerpen.

Saxion biedt toegang tot twee grote subsets van Taylor & Francis, te weten: De Social Science & Humanities Library en de Science & Technology Library.

De Social Sciences & Humanities Library bestaat uit bijna 1500 tijdschriften en biedt een uitstekende basis voor onderzoek en onderwijs op de volgende gebieden

 • Antropologie, archeologie en erfgoed
 • Kunsten & geesteswetenschappen
 • Business, management & economie
 • Criminologie & recht Onderwijs
 • Geografie, ruimtelijke ordening, stedebouw en milieu
 • Bibliotheek- en informatiewetenschappen
 • Media, cultuur- en communicatiewetenschappen
 • Geestelijke gezondheid en sociale zorg
 • Politiek, internationale betrekkingen en gebiedswetenschappen
 • Psychologie Sociologie en verwante disciplines
 • Sport, vrije tijd en toerisme
 • Strategie, defensie en veiligheidsstudies

De Science & Technology bibliotheek bestaat uit meer dan 500 tijdschriften en bevat inhoud in de volgende disciplines:

 • Biologie, aard-, milieu- en voedingswetenschappen
 • Chemie
 • Techniek, informatica en technologie
 • Wiskunde & statistiek
 • Natuurkunde
 • Sportwetenschappen & geneeskunde

Taylor & Francis en Routledge publiceren een aantal open access-tijdschriften. De artikelen in deze tijdschriften krijgen zowel een strenge peer review als een versnelde online publicatie. Auteurs hebben de mogelijkheid om hun open access artikel onder een Creative Commons Naamsvermelding (CC-BY) licentie te publiceren, zoals door sommige onderzoeksfinanciers wordt voorgeschreven.

De online woordenboeken Van Dale bestaan uit:

 • Grote Van Dale, Hedendaags Nederlands
 • vertaalwoordenboeken Duits, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Zweeds en Spaans
 • Van Dale Oxford English
 • Oxford-Hachette French English
 • Oxford Pons French German.
 • Taalhandboeken Nederlands en Engels

Onderzoeksdata is booming. De mogelijkheid om betekenisvolle verbanden te leggen – tussen vroeger en huidig onderzoek, tussen medewerkers, tussen financiering en onderzoeksimpact – is enorm, zolang je maar begint met de juiste data.

Met het Web of Science platform heb je toegang tot een ongeëvenaarde hoeveelheid onderzoeksliteratuur van wereldklasse, gekoppeld aan een streng geselecteerde basis van tijdschriften en kun je nieuwe informatie ontdekken door middel van nauwgezet vastgelegde metadata en citatieverbindingen.

Het Web of Science platform verbindt de Web of Science Core Collection met regionale citatie-indexen, patentgegevens, gespecialiseerde onderwerpsindexen en een index van onderzoeksdatasets. Alles bij elkaar meer dan 33,000 tijdschriften, wat betekent dat het de breedte heeft die je nodig hebt om echt allesomvattend te zijn in je zoektocht.

Wiley Online Journals biedt een multidisciplinaire collectie online tijdschriften op het gebied van biowetenschappen, gezondheids- en natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen.

Saxion heeft alleen toegang tot de 1500 tijdschriften van de Wiley Online Library. Ebooks maken geen deel uit van de licentie. 

Wiley Open Access journals worden ondersteund door een netwerk van gezaghebbende tijdschriften en genootschappen, alsmede internationaal gerenommeerde redactieraden.

Alle onderzoeksartikelen gepubliceerd in Wiley Open Access tijdschriften zijn direct vrij beschikbaar om te lezen, te downloaden en te delen. Wiley Open Access publiceert een reeks online tijdschriften op het gebied van biologie, chemie en gezondheidswetenschappen. 

CINAHL with Full Text biedt full-text toegang tot de top van verpleegkunde en allied health literatuur en dekt een breed scala van onderwerpen, waaronder verpleegkunde, biogeneeskunde, gezondheidswetenschappen, alternatieve / complementaire geneeskunde en 17 allied health disciplines, met full-text dekking die teruggaat tot 1981.

Deze full-text bron bevat ook de CINAHL index van duizenden tijdschriften op het gebied van de verpleegkunde en allied health, waaronder publicaties van de National League for Nursing en de American Nurses’ Association. Daarnaast biedt deze database toegang tot boeken over gezondheidszorg, verpleegkundige dissertaties, geselecteerde congresverslagen, praktijknormen, audiovisuele middelen, losse hoofdstukken en nog veel meer.

De inhoud omvat:

 • Full-text van meer dan 600 tijdschriften
 • Full-textdekking teruggaand tot 1981
 • Indexering van bijna 3.100 tijdschriften
 • Meer dan 2,9 miljoen records

In Inzicht Sociaal Domein vind je alle informatie die je nodig hebt voor je werk. Snel antwoord op vragen waar je in de dagelijkse uitvoering tegen aan loopt, diepgaande juridische informatie en checklisten en inspiratie voor beleid. Natuurlijk vind je in Inzicht sociaal domein ook handige instrumenten, zoals infokaarten, modelverordeningen, modelbrieven en -beschikkingen. de Regelingen en Voorzieningen, de Grote Digitale Almanak.

MEDLINE met volledige tekst biedt gezaghebbende medische informatie over geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, het gezondheidszorgsysteem, preklinische wetenschappen, en nog veel meer. MEDLINE is gemaakt door de National Library of Medicine en bevat citaties en abstracts voor biomedische en gezondheidstijdschriften die worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, verpleegkundigen, clinici en onderzoekers die zich bezighouden met klinische zorg, volksgezondheid en de ontwikkeling van gezondheidsbeleid. MEDLINE maakt gebruik van Medical Subject Headings (MeSH) .

De inhoud omvat:

 • Meer dan 19 miljoen verwijzingen naar tijdschriftartikelen in de biowetenschappen met een concentratie op de biogeneeskunde
 • Geïndexeerde records met NLM Medical Subject Headings (MeSH)
 • Citaten uit bijna 5.600 wereldwijde tijdschriften in 60 talen
 • Dekking van 1946 tot heden
 • Publicaties uit wetenschappelijke tijdschriften
 • Meerderheid van tijdschriften geselecteerd op aanbeveling van de Literature Selection Technical Review Committee

De Psychology & Behavioral Sciences collectie biedt toegang tot meer dan 500 full-text tijdschriften, waaronder Canadian Journal of Psychiatry, European Archives of Psychiatry & Clinical Neuroscience, European Child & Adolescent Psychiatry, European Journal of Neuroscience, International Journal of Behavioral Medicine, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, International Review of Psychiatry, Journal of Clinical & Experimental Neuropsychology, Journal of Mental Health, Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology en nog veel meer. De database biedt ook een bijzonder sterke dekking op gebied van de kinder- en jeugdpsychologie en verschillende gebieden van counseling.

Daarnaast heeft EBSCO PDF backfiles voor veel belangrijke tijdschriften uit de jaren 1960 en 1970, waaronder British Journal of Psychology, International Journal of Psychology, Journal of General Psychology, Journal of Clinical Psychology, Journal of Genetic Psychology, Journal of Psychology, Journal of Social Psychology en andere.

Onderwerpen omvatten:

 • Antropologie
 • Emotionele en gedragskenmerken
 • Mentale processen
 • Observatie & Experimentele methoden
 • Psychiatrie en psychologie

PubMed, beheerd door de National Library of Medicine (NLM), is een gratis databank met een gigantische collectie biomedische literatuur. Met meer dan 36 miljoen citaten en abstracts van wetenschappelijke studies, boeken en diverse andere bronnen, vormt PubMed een onmisbare bron voor onderzoekers, clinici, studenten en professionals in de gezondheidszorg.

De database omvat meer dan 5000 tijdschriften in 40 talen, waardoor een internationale schat aan kennis toegankelijk wordt. Informatie over geneeskunde, verpleging, tandheelkunde, diergeneeskunde, farmacie en volksgezondheid kan met behulp van geavanceerde zoekfuncties en filters efficiënt worden ontsloten.

Naast citaten en abstracts biedt PubMed links naar full-text artikelen wanneer beschikbaar, evenals mogelijkheden tot het opslaan van citaten en het creëren van collecties.

Hoewel PubMed een krachtige tool is, zijn er enkele beperkingen. Niet alle full-text artikelen zijn gratis toegankelijk en de geavanceerde functies kunnen voor beginners ingewikkeld lijken. Tutorials op de website van PubMed bieden echter ondersteuning bij het navigeren door de database.

BioMed Central is een uitgeverij van wetenschap, technologie en geneeskunde met meer dan 300 peer-reviewed open access tijdschriften.

De collectie bestrijkt alle gebieden van de biologie, biogeneeskunde en geneeskunde en omvat zowel breed georiënteerde titels, zoals BMC Biology en BMC Medicine als gespecialiseerde tijdschriften, zoals Retrovirology en BMC Genomics. Alle originele onderzoeksartikelen die door BioMed Central worden gepubliceerd, worden onmiddellijk na publicatie vrij online toegankelijk gemaakt.

De Cochrane Library bevat onafhankelijke kwalitatieve onderzoeksresultaten die de besluitvorming in de gezondheidszorg ondersteunt. Het bevat betrouwbaar informatie uit Cochrane en andere systematische reviews, klinische studies, en nog veel meer. Cochrane reviews geven je de gecombineerde resultaten van ’s werelds beste medische onderzoeken die worden erkend als de gouden standaard in evidence-based gezondheidszorg.

De Cochrane Library is een verzameling van zes databanken die verschillende soorten onafhankelijk onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit bevatten om de besluitvorming in de gezondheidszorg te bevorderen:

 • Cochrane Database van Systematische Beoordelingen
 • Cochrane centraal register van gecontroleerde onderzoeken
 • Cochrane Methodologie Register
 • Databank van Abstracts van Effectenbeoordelingen
 • Databank voor de evaluatie van gezondheidstechnologie
 • Databank economische evaluatie NHS

Welkom bij Encyclopedia of Social Work, de eerste continu bijgewerkte online samenwerking tussen de National Association of Social Workers (NASW Press) en Oxford University Press (OUP).

Voortbouwend op het klassieke naslagwerk, dat al meer dan 85 jaar een waardevol hulpmiddel voor sociaal werkers is, biedt de online versie de betrouwbaarheid van het boek met de toegankelijkheid van een digitaal platform. Meer dan 800 overzichtsartikelen over belangrijke onderwerpen, variërend van internationale kwesties tot ethische normen, bieden studenten, wetenschappers en professionals een betrouwbare basis voor een leven lang werken en onderzoek, met regelmatig nieuwe artikelen en revisies van bestaande artikelen.

ERIC biedt onbeperkte toegang tot informatie over meer dan 1,4 miljoen tijdschriftartikelen en ander onderwijsgerelateerd materiaal en links naar meer dan 337.000 full-text documenten. Indien beschikbaar, zijn links naar de volledige tekst opgenomen.

Binnen de ERIC Collection vindt je beschrijvingen van:

 • tijdschriftartikelen
 • boeken
 • onderzoekssyntheses
 • conferentieverslagen
 • technische rapporten
 • beleidsnota’s
 • ander onderwijsgerelateerd materiaal

ERIC indexeert educatieve tijdschriften, waarvan de meeste peer-reviewed zijn. De meeste van deze tijdschriften worden volledig geïndexeerd, wat wil zeggen dat informatie over elk artikel in elke uitgave in ERIC wordt opgenomen. Van sommige tijdschriften worden alleen onderwijsgerelateerde artikelen beschreven.

De Free Medical Journals Site werd opgericht om de vrije beschikbaarheid van full text medische tijdschriften op het internet te bevorderen en biedt toegang tot meer dan 3000 tijdschriften over onderwerpen als biologie, cardiologie, endocrinologie, infectieziekten, genetica, microbiologie en nog veel meer.

INVERT, Index van de Nederlandstalige Verpleegkundige Tijdschriftliteratuur, is een databank met uitgebreide beschrijvingen van alle artikelen die in de Nederlandstalige verpleegkundige tijdschriften verschijnen:

 • TVZ,
 • Cordiaal,
 • Verpleegkunde,
 • Venticare magazine,
 • Nursing,
 • Nederlands tijdschrift voor wondverzorging,
 • Oncologica,
 • Nurse Academy,
 • Nurse Academy GGZ,
 • Nurse Academy O&T,
 • Onderwijs en Gezondheidszorg

Ook de mededelingenbladen van de landelijke verpleegkundige beroepsverenigingen worden geïndexeerd. INVERT indexeert sinds 1993 een vijftigtal tijdschriften. Goed voor zowat 2000 artikelen per jaar. Zo weet je haarfijn wat er op de verpleegkundige markt te koop is in de vorm van wetenschappelijk onderzoek, boekbesprekingen, congresverslagen en case studies.

ProfessioneelBegeleiden.nl biedt toegang tot 5 online tijdschriften:

 • Tijdschrift voor Coaching,
 • LoopbaanVisie,
 • TvOO – Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties,
 • Tijdschrift Positieve Psychologie
 • Examens

PubMed Central is een gratis full-text archief van meer dan 7,2 miljoen artikelen uit biomedische en biowetenschappelijke literatuur van de National Library of Medicine van de U.S. National Institutes of Health (NIH/NLM)

Vilans geeft toegang tot meer dan 400 betrouwbare protocollen, werkinstructies, achtergrondinformatie en vaardigheidstoetsen.

Met Mijn Vilans Protocollen gebruik je altijd actuele protocollen. Dagelijks werkt het team van professionals aan de ontwikkeling en het updaten van de protocollen. We houden rekening met nieuwe ontwikkelingen, nieuwe richtlijnen en publicaties en nieuwe materialen op het gebied van voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Als landelijk kennisinstituut werkt Vilans bovendien samen met vele partners in het veld waardoor we de betrouwbaarheid van onze protocollen kunnen garanderen.

Business Source Premier (BSP) is de meestgebruikte databank voor bedrijfskundig onderzoek in de branche. De databank bevat onder meer full-text informatie en zoekbare geciteerde referenties voor toptijdschriften over verschillende bedrijfskundige onderwerpen. Full text artikelen uit internationale tijdschriften op het gebied van financiën, economie, management en marketing, zoals Business Week, Forbes, Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Journal of Management Studies, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Research (JMR) en Journal of Marketing. BSP bevat ook informatie over bedrijven en bedrijfstakken.

Business Source Premier omvat:

 • Meer dan 800 actieve full-text tijdschriften en magazines
 • Meer dan 550 actieve peer-reviewed full-text tijdschriften
 • Meer dan 180 actieve peer-reviewed full-text tijdschriften zonder embargo
 • Meer dan 480 actieve full-text tijdschriften die in Web of Science of Scopus geïndexeerd zijn

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Boekhouding
 • Economie
 • Financiën
 • Management
 • Managementinformatiesystemen
 • Marketing
 • Operationeel beheer

De Emerald subject collection bevat diverse Engelstalige full text tijdschriften op gebied van Accounting & Finance.

Inview Essential bevat alle wet- en regelgeving, jurisprudentie, commentaren, vakliteratuur en tijdschriften, per vak- en rechtsgebied in collecties gebundeld. Inview Essential bestaat uit handboeken, wetteksten, commentaren en modules van uitgaven van Kluwer.

Een beknopt overzicht van de bronnen:

 • Jurisprudentie tijdschriften als:
  • AB Rechtspraak Bestuursrecht
  • BNB
  • Nederlandse Jurisprudentie
  • Praktijkgids
  • Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
  • Vakstudienieuws
  • En nog 20 andere titels
 • Vaktijdschriften als:
  • Computerrecht
  • Data Juridica
  • De Gemeentestem
  • Nederlands Juristenblad
  • Tijdschrift Recht en Arbeid
  • En nog 25 andere titels
 • Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
 • Asser-serie
 • Groene serie
 • Tekst & Commentaar-serie
 • Module-serie
 • Vakstudie-serie

Daarnaast nog diverse naslagwerken zoals Arbeidsovereenkomst, Encyclopedie Sociale Voorzieningen, Lexplicatie en Ruimtelijk Bestuursrecht

Reach bevat omvangrijke (financiële) informatie over de 5000 grootste bedrijven en basale informatie over alle geregistreerde Nederlandse bedrijven. Met behulp van Reach kunt je onderzoek doen naar individuele bedrijven, zoeken naar specifieke profielen of analyses uitvoeren.

Reach bevat o.a. de volgende informatie:

 • Financiële bedrijfsinformatie, in gedetailleerd formaat, met 10 jaar geschiedenis van de 5000 grootste bedrijven.
 • Financiële gezondheidsindicatoren
 • Directeuren en contactpersonen
 • Beursgegevens voor gedeponeerde bedrijven
 • Gedetailleerde bedrijfsstructuren en bedrijfsrelaties
 • Aandeelhouders en dochterondernemingen
 • Marktonderzoeken

F&O deals en geruchten

Statista is een toonaangevende leverancier van statistische markt- en consumentengegevens. Meer dan 1.100 visionairs, experts en doeners werken iedere dag aan uitbreiding en verbetering van Statista en ontwikkelen zo voortdurend succesvolle nieuwe producten en bedrijfsmodellen. De databank biedt inzichten en feiten in 170 sectoren en 150+ landen en consolideert statistische gegevens over meer dan 80.000 onderwerpen uit meer dan 22.500 bronnen en maakt deze beschikbaar op vier platforms: Duits, Engels, Frans en Spaans.

Statista is een gecombineerde aanbieder van marktonderzoek en van onderzoeks- en analysediensten. Het ziet zichzelf als een onderzoeks- en informatieontwerpbureau. Statista creëert op maat gemaakte infographics, video’s, presentaties en publicaties in de huisstijl van onze klanten.

De volgende industrieën en markten worden bediend:

 • Consumentengoederen
 • Internet
 • Media en reclame
 • (Detail)handel
 • Sport en recreatie
 • Technologie en telecommunicatie
 • Vervoer en logistiek
 • Reizen, toerisme en horeca

Bekijk hier de introductievideo

Finance & Control bestaat uit twee onderdelen: het tijdschrift Finance & Control en een internetbase (Finance & ControlBase).

Het tijdschrift Finance & Control

Het tijdschrift Finance & Control is het tweemaandelijks tijdschrift dat de financieel manager, CFO en (concern)controller in de dagelijkse praktijk ondersteunt. Het tijdschrift behandelt finance in brede zin: nieuwe inzichten, trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

Finance & ControlBase

Finance & ControlBase is een database met meer dan 3.000 artikelen afkomstig uit toonaangevende Kluwer-uitgaven op het gebied van financieel management en administratie. De artikelen worden geschreven door top-auteurs en becommentarieerd door een deskundige redactie die waakt over kwaliteit en actualiteit. Finance & ControlBase is volop in beweging. Dagelijks worden nieuwe artikelen toegevoegd. Abonnees worden op de hoogte gehouden van nieuwe aanvullingen via de site en door middel van de gratis KluwerFinancieelManagement e-zine.

Hospitality & Tourism Complete bevat wetenschappelijk onderzoeken en industrieel nieuws met betrekking tot alle gebieden van gastvrijheid en toerisme. Deze collectie bevat meer dan 1 miljoen records, met een dekking die teruggaat tot 1930.

Er zijn ongeveer 900 publicaties full text beschikbaar, waaronder tijdschriften, bedrijfs- en landenrapporten, en boeken.
Tijdschriften zijn onder andere:

 • Asia Pacific Journal of Tourism Research
 • Current Issues in Tourism
 • Hotel & Motel Management
 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Ecotourism
 • Journal of Leisure Research
 • Journal of Sport Tourism
 • Journal of Sustainable Tourism
 • Restaurant Business
 • Tourism & Hospitality Research
 • en nog veel meer

De bronnen zijn zowel nationaal als internationaal in bereik en reikwijdte, met materiaal verzameld uit landen en regio’s zoals Canada, Australië, Europa en Azië.

Onderwerpen omvatten:

 • Culinaire kunsten
 • Demografie en statistiek
 • Ontwikkeling en investeringen
 • Beheer van voedsel en drank
 • Horecawet
 • Hotelmanagement en administratieve praktijken
 • Vrijetijds- en zakenreizen
 • Markttrends
 • Technologie

Migratierecht.nl bevat alles over migratierecht en vreemdelingenrecht. Onderdeel van OpMaat.

Bevat oa.:

 • Commentaar Europees migratierecht;
 • Commentaar Vreemdelingenbesluit 2000 (in bewerking);
 • Commentaar Vreemdelingenwet 2000;
 • Commentaar Wet arbeid vreemdelingen;
 • Commentaar Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (in bewerking);
 • Commentaar Wet inburgering;
 • Commentaren wet- en regelgeving:
 • Historische versies nationaal vreemdelingenrecht;
 • Historische versies Vreemdelingencirculaire 2000;
 • Internationaal migratierecht;
 • Journaal Vreemdelingenrecht;
 • Jurisprudentie Vreemdelingenrecht;
 • Nationaal vreemdelingenrecht;
 • Nieuwsberichten Migratierecht.nl.
 • Overige nationale wet- en regelgeving;
 • WBV’s en TBV’s;

De Fiscale Encyclopedie NDFR (Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht) is een online fiscaal naslagwerk dat is uitgegroeid tot een toonaangevende fiscale portal. NDFR biedt de gebruiker behalve naslagmogelijkheden ook actualiteit en educatieve verdieping.

NDFR is in eerste aanleg een fiscaal naslagwerk; een bron voor adviezen en procedures, opgezet en uitgewerkt per artikel aan de hand van overzichtelijke tabbladen. Daarnaast biedt NDFR actualiteit via een dagelijkse fiscale nieuwsrubriek Daily News, een wetsvoorstellen- en cassatieoverzicht en een overzicht van recente artikelen in de tijdschriften van Sdu (Newsfeed tijdschriften). Ook verschaft NDFR volop achtergrondinformatie voor educatieve verdieping; alle artikelen uit de tijdschriften van Sdu, zoals NTFR, MBB en Forfaitair en daarnaast zijn diverse boekreeksen van Sdu opgenomen

De NRIT (Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme) Kennisbank voor professionals in leisure, toerisme en hospitality. Studenten en medewerkers van Saxion kunnen hierin oude nummers van NRIT Actueel en NRIT Magazine downloaden. Ook kunt je onbeperkt in de kennisbank met nieuws, artikelen, persberichten en publicaties zoeken en de resultaten downloaden.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of OECD in Engels) is een internationale organisatie die werkt aan een beter beleid voor een beter leven. Haar doel is beleid te ontwikkelen dat welvaart, gelijkheid, kansen en welzijn voor iedereen bevordert. De OESO put uit 60 jaar ervaring en inzichten om de wereld van morgen beter voor te bereiden.

Samen met regeringen, beleidsmakers en burgers werkt de OESO aan het vaststellen van op feiten gebaseerde internationale normen en het vinden van oplossingen voor een reeks sociale, economische en milieu-uitdagingen. Van het verbeteren van economische prestaties en het creëren van banen tot het bevorderen van goed onderwijs en het bestrijden van internationale belastingontduiking, de OESO biedt een uniek forum en kennisknooppunt voor gegevens en analyse, het uitwisselen van ervaringen, het delen van beste praktijken en advies over overheidsbeleid en het vaststellen van internationale normen.

Via OECD-data vind, vergelijk en deel je de nieuwste OESO-gegevens: grafieken, kaarten, tabellen en gerelateerde publicaties

Sdu OpMaat is een Nederlandstalige databank die toegang geeft tot:

 • Officiële Publicaties; Wet- en regelgeving;
 • Jurisprudentie van de Hoge Raad, Raad van State, Gerechtshoven, Rechtbanken en overige instanties;
 • SDU-jurisprudentie tijdschriften;
 • EU-wet- en regelgeving.

De Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van voor 1995 zijn raadpleegbaar op https://www.statengeneraaldigitaal.nl

Pensioen Pro is dé nieuws- en informatiebron voor de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Hier vinden pensioenprofessionals en institutionele beleggers onmisbare informatie.

Aan abonnees biedt Pensioen Pro dagelijks nieuws, achtergronden, interviews en opinie via de website en dagelijkse e-mail-nieuwsbrief. Meer achtergronden, analyses en onderzoek staan in Pensioen Pro Magazine, dat drie keer per jaar verschijnt.

Engelstalige Emerald titels op gebied van Property en Real Estate. Naast vaktijdschriften over Vastgoed bevat de collectie ook tijdschriften op gebied van Facility Management, Financieel Management en Constructie.

Regelingen en Voorzieningen bevat specifieke informatie uit actuele bronnen over de onderwerpen van de Digitale Grote Almanak (DGA). Deze bevat praktische informatie op sociaal en juridisch gebied; over alle regelingen en voorzieningen waar hulp- en dienstverleners in hun dagelijks werk mee te maken krijgen.

Er is informatie opgenomen over uiteenlopende onderwerpen als sociale zekerheid, studiefinanciering, ontslag, pensioenen, kinderopvang, procesrecht, milieu, echtscheiding en woningruil. Bij elk onderwerp is een verwijzing opgenomen naar andere relevante regelingen en voorzieningen.

De UNWTO eLibrary is een informatiebron die een ongeëvenaarde dekking biedt van onderzoek en informatie op het gebied van toerisme en die beschikbaar is voor onze lidstaten, geaffilieerde leden en abonnees.

De thematische gebieden weerspiegelen alle belangrijke thema’s die de toeristische sector bewegen en omvatten onder meer ecotoerisme, duurzame ontwikkeling, financiën en investeringen, risico- en crisisbeheer, marktonderzoek, toerismestatistieken en armoedebestrijding. De UNWTO eLibrary bevat boeken, tijdschriften en statistische rapporten per land en per indicator.

De Emerald themacollectie van Engelstalige full tekst artikelen op gebied van Tourism en Hospitality. Bevat ruim 900 artikelen.

BRIS Warenhuis : de intelligente bibliotheek met alle bouwtechnische regelgeving en relevante documenten voor de professional.

Om gebruik te kunnen maken van BRIS Warenhuis heb je een Saxion KennisID-profiel nodig. Via de link https://www.kennisid.nl/Portaal/saxion kom je op de zelfregistratiepagina van BRIS. Je kunt dan met je Saxion-e-mailadres een profiel aanmaken.

IEEE Xplore biedt toegang tot meer dan vijf miljoen full-text documenten van enkele van ’s werelds meest geciteerde publicaties op het gebied van elektrotechniek, computerwetenschappen en elektronica.

De inhoud in IEEE Xplore omvat:

 • ruim 200 tijdschriften
 • ruim 5.000 boeken
 • meer dan 3 miljoen conferentiepapers
 • meer dan 10.000 technische normen
 • honderden cursusuren

NEN Connect is de online normendatabase van NEN. Met Saxion’s NEN Connect heb je altijd toegang tot deze normencollectie.
Standaard beschikbaar in NEN Connect zijn:

 • Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)
 • Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen (NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)
 • Praktijkgidsen van NEN
 • Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)

Van overige normen zoals ISO en IEC kan je alleen de gegevens zien, maar niet de norm zelf

SpringerMaterials is een uitgebreide database voor het identificeren van materiaaleigenschappen, die gegevens bevat uit materiaalwetenschap, natuurkunde, fysische en anorganische chemie, engineering en andere gerelateerde gebieden.

De nieuwste toevoeging aan het platform, SpringerMaterials Interactive, is een reeks geavanceerde functionaliteiten voor het visualiseren en analyseren van data. Voorbeelden van deze functionaliteiten zijn interactieve grafieken, dynamische gegevenstabellen en zij-aan-zij vergelijkingen van materialen/eigenschappen.

Het platform is gericht op academische en overheidsinstellingen met een onderzoeksfocus op materiaalkunde, natuurkunde, scheikunde en engineering, en ondersteunt onderzoek en ontwikkeling in bedrijfsorganisaties op het gebied van bulk- en fijnchemische productie, aardolie en petrochemie, halfgeleiders en elektronische materialen, optische metalen, keramiek, polymeersynthese en -verwerking, en materialen voor brandstoffen en energietoepassingen.

Springer Materialen bevat:

 • 4.000 gedetailleerde fasediagramrapporten
 • 43.000 interactieve fasediagrammen op binaire en ternaire systemen
 • 240.000 kristalstructuren
 • 25.000 records met corrosiegegevens voor 1000+ metaalsystemen en 275+ omgevingen
 • Gasadsorptiegegevens over 1500 isothermen en 60+ adsorbentia
 • Thermofysische eigendomsgegevens: 472.000 datapunten voor 1.200+ binaire mengsels en 51 stoffen
 • Thermodynamische gegevens van polymeren: 30.000 gegevenspunten voor 150 polymeren en macromoleculen
 • Boekinhoud 480+ volumes van 205.000+ documenten in de Landolt-Börnstein, Springer Handbooks, SpringerMaterials Fundamentals en andere gerelateerde bronnen

Toxic (voorheen Chemiekaarten Online) biedt 24-uur per dag vanaf elke gewenste plek toegang tot de meest recente en gevalideerde gegevens van bijna 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen. De unieke samenwerking tussen zowel medische en chemische experts garandeert dat ook in noodsituaties de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

 • Ruim 1400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, risico’s, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk
 • Per chemische stof één pagina met alle relevante gegevens
 • In één oogopslag duidelijk wat te doen in geval van calamiteiten
 • Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische en medische experts
 • Bewijst al meer dan 25 jaar haar autoriteit
 • Handig bij het opstellen van uw noodplan en de risico-identificatie

De ACM Digital Library bestaat uit een grote collectie van 400.000 full-text artikelen en bibliografische records op het gebied van computer- en informatietechnologie, waaronder de volledige collectie van ACM’s publicaties, tijdschriften, conferentieverslagen, tijdschriften, nieuwsbrieven, en multimediatitels

ARIADNE is een onderzoeksinfrastructuur voor archeologie. Het hoofddoel van ARIADNE is ondersteuning van onderzoek, onderwijs en opleiding door toegang te verlenen tot digitale bronnen en innovatieve nieuwe diensten. ARIADNE doet dit door een catalogus van digitale datasets bij te houden, door beste praktijken voor het beheer en gebruik van digitale gegevens in de archeologie te bevorderen, door opleiding en advies aan te bieden, en door de ontwikkeling van innovatieve nieuwe diensten om archeologie te ondersteunen.

De datasets die in de ARIADNE-catalogus zijn opgenomen zijn tot stand gekomen door onderzoek, opgravingen, veldwerk, laboratorium- en andere projecten. De laatste jaren maken archeologen steeds meer gebruik van gesofisticeerde digitale apparatuur en technieken. In de loop van een onderzoeksproject worden grote hoeveelheden gegevens gecreëerd en verzameld, die deel gaan uitmaken van het onderzoeksarchief. ARIADNE wil deze archieven via zijn portaalsite ter beschikking stellen van de onderzoekers, zodat zij deze kunnen raadplegen wanneer zij met nieuw onderzoek beginnen.

Beheer En Onderhoudkosten Totaal bevat actuele én onderbouwde kostengegevens voor een effectief beheer en onderhoud van vastgoed. Om mee te begroten, te calculeren en te toetsen.

BeheerEnOnderhoudkosten Totaal bestaat uit 4 kostenbestanden.

 • Meerjarig onderhoud bevat meerjarig onderhoudsgegevens voor bouwkundige, installatietechnische en civieltechnische componenten. Daarnaast ook overzichten met de technische levensduur in jaren van installatietechnische componenten.
 • Bouwdeelkosten bevat aannemers- en onderaannemerskosten van veel voorkomende werkzaamheden in en rond gebouwen.
 • Conditiekosten bevat (kosten)gegevens over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Compleet met een maatregelenoverzicht van onderhoudsactiviteiten en het bijbehorende kostenoverzicht.
 • Schoonmaakkosten bevat de schoonmaakkosten en het aantal benodigde uren per ruimte in een gebouw. Daarnaast vindt u ook de (kosten)gegevens en het aantal uren per schoonmaakhandeling voor gedetailleerde calculaties.

Cobouw Bouwkosten bevat actuele kostengegevens voor het berekenen van bouwprojecten.

Bestaat uit:

 • Grootschalig Woningbouw: kostengegevens voor het budgetteren en begroten van seriematige woningbouwprojecten.
 • Grootschalig Utiliteitsbouw: kostengegevens voor het budgetteren en begroten van bedrijfs- en kantoorgebouwen op bouwdeel- en elementniveau
 • Kleinschalig nieuwbouw
 • Kleinschalig onderhoud en herstel
 • Kleinschalig verbouw

Het Bouwkosten ramingsprogramma is een tool voor de bouw waarmee je professionele element- en projectramingen kunt maken.

De website Bouwkostenkompas biedt een zeer uitgebreide lijst met bouwkostenkengetallen van verschillende gebouwtypen, civiele werken, sloopwerken, bijkomende kosten en maandelijkse indexcijfers. Tevens beschikt bouwkostenkompas over een gemakkelijk online calculatieprogramma.

Cement is een kennisplatform van en voor constructief ontwerpers en constructeurs in de civiele bouw, woningbouw en utiliteitsbouw als het gaat om bouwen met beton. Voor de ontwikkeling van het constructeursvak is het essentieel dat nieuwe kennis en ervaring worden vastgelegd en gedeeld. Voor beton en betonconstructies speelt Cement daarbij al meer dan 70 jaar een centrale en onmisbare rol. Dat doen we door kennisoverdracht via onafhankelijke redactionele artikelen in ons vakblad en online, met inzet van video en via nieuwsberichten. Maar er is ook ruimte voor opinie en discussie in blogs, columns en interviews. Aan bod komen theorie en praktijk, onderzoek en innovatie.

De kennisbank van het COB (Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik) bevat honderden (onderzoeks)rapporten, richtlijnen, handboeken, leidraden en tekeningen; afkomstig van Rijkswaterstaat of opgesteld door het COB en haar participanten.

Energeia Energienieuws, onderdeel van FD Mediagroep (FDMG), bericht dagelijks over financieel-economische, politieke, juridische, sociale, technische en commerciële ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector.

Onafhankelijk en objectief. Een team van zes enthousiaste redacteuren stroopt elke dag de mouwen op om de lezers te voorzien van energienieuws dat er toe doet. De lezers zijn energieprofessionals en variëren van energieleverancier tot milieulobbyist, van energieadviseur tot Tweede Kamerlid en van energienetbeheerder tot jurist. Energeia Energienieuws bestaat sinds 2000 en is nieuwsautoriteit in de energiesector.

Energie+ is een kennisplatform over lokale duurzame energie, het belangrijkste energiethema voor de komende jaren. De dossiers productie, regelgeving, financiering, organisatie en communicatie staan hierbij centraal. Met een tweewekelijkse nieuwsbrief, een website en een magazine bedient Energie+ personen die betrokken zijn bij de omschakeling naar een lokale en duurzame energievoorziening.

Espacenet biedt gratis toegang tot meer dan 90 miljoen octrooidocumenten wereldwijd, die informatie bevatten over uitvindingen en technische ontwikkelingen van 1836 tot heden.

Het merendeel van deze documenten betreft octrooiaanvragen, niet daadwerkelijk verleende octrooien. Octrooiaanvragen vormen gewoonlijk de eerste bekendmaking van een nieuw idee en verschijnen vóór tijdschriftartikelen en voordat nieuwe producten op de markt komen. Espacenet bevat ook informatie over octrooifamilies, informatie over de juridische status, referenties, citaties en links naar het Europees Octrooiregister en naar geselecteerde nationale octrooiregisters.

GreenFILE is een gratis onderzoeksdatabank over alle aspecten van de menselijke invloed op het milieu. De collectie wetenschappelijke, algemene en overheidstitels omvat onder meer onderwerpen als de opwarming van de aarde, duurzaam bouwen, vervuiling, duurzame landbouw, hernieuwbare energie, recycling en nog veel meer.

De databank bevat:

 • Indexering en samenvattingen van meer dan 1,1 miljoen records
 • Open access full-text voor meer dan 15.000 records

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Wereldwijde klimaatverandering
 • Duurzaam bouwen
 • Vervuiling
 • Duurzame landbouw
 • Hernieuwbare energie
 • Recycling

De website Bouwkosten biedt complete en onderbouwde kostengegevens voor het ramen, calculeren of het maken van een MJO-begroting voor kleinschalige en seriematige woning- en utiliteitsbouwprojecten, maar ook onderbouwde installatiekosten op bouwdeelniveau en op STABU-bestekpostniveau. Je kunt door de tabellen bladeren naar de juiste kostengegevens, maar je kunt ook gebruik maken van de onderstaande online tools.

 • Ramen
  De tool Ramen gebruikt ruimt 500 referentieprojecten als basis. De volledig onderbouwde kengetallen zijn volgens de NEN2699-normering en inclusief onderhoudshandelingen.
 • Calculeren
  Calculeer op bouwdeelniveau volgens de elementenmethode NL/SfB of op werksoortenniveau STABU2 door een eigen onderbouwing op te zetten of via de kant-en-klare recepten voor bouwdelen en werksoorten of besteksposten.
 • Meerjarenonderhoudsbegroting
  Een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) is zo gemaakt op basis van kant-en-klare onderhoudsrecepten van bouw-, installatie- en terreindelen.
  Ook is een raming direct in te lezen en om te zetten naar een MJOB.
 • Onwerkbaar weer
  Dit programma geeft een overzicht weer met weergegevens aan de hand waarvan bepaald kan worden of er sprake is van onwerkbaar weer. Deze gegevens worden rond de vijftiende van elke maand bijgewerkt.

Het kostenramingsprogramma Grond-,Weg- en Waterbouw (GWW) stelt je in staat enerzijds de kosten te ramen van gangbare infrastructurele projecten en anderzijds de financiële haalbaarheid van een plan te toetsen. Van zowel het totaalproject als van projectonderdelen.

In de ISSO KennisBank kun je de ISSO producten waar Saxion een licentie op heeft, digitaal raadplegen.

De ISSO KennisBank biedt toegang tot tal van publicaties op gebied van bouw- en installatietechniek, zoals handboeken, checklisten en de bekende SBR-publicaties.

Just-Style maakt deel uit van een netwerk van meer dan 40 eigen B2B-websites, met een ongeëvenaard wereldwijd publiek van actieve besluitvormers, beïnvloeders en opinieleiders over de hele wereld met een gecombineerd lezerspubliek van 55 miljoen professionals uit de industrie elk jaar.

Als onderdeel van GlobalData biedt Just-Style toegang tot meer dan 1 miljard datapunten, waaronder bedrijven, deals, projecten en prognoses, en trends. Met expertise die meer dan 80 markten wereldwijd omvat en wordt aangestuurd door meer dan 800 bekroonde journalisten, onderzoekers en analisten, verbinden wij je met de informatie die bedrijven elke dag maakt en breekt.

LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts) is een gratis onderzoeksdatabank op het gebied van bibliotheek- en informatiewetenschappen. LISTA biedt indexering en samenvattingen van honderden belangrijke tijdschriften, boeken en onderzoeksrapporten.

De databank bevat 521 actieve geïndexeerde en 426 samengevatte tijdschriften.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Automatisering
 • Bibliometrics
 • Catalogiseren
 • Classificatie
 • Copyright
 • Elektronische bronnen en ERM-systemen
 • Informatiemanagement
 • Online informatie zoeken

Reaxys is een unieke webgebaseerde chemiedatabase die bestaat uit diepgaande verbindingen en gerelateerde feitelijke eigenschappen, reactie- en synthese-informatie, evenals bibliografische gegevens.

Chemici in elk vakgebied zoeken met Reaxys naar scheikundige literatuur en gegevens over bioactiviteit. Zoek en filter op chemische stoffen en reacties met een intuïtieve interface. En ontdek meer typen eigenschappen dan met welke andere chemiedatabase dan ook. Begin met snel zoeken en pas het aan met de querybuilder: de krachtigste query-engine in een chemiedatabase.

Reaxys heeft het grootste aantal aanpassingsmogelijkheden en een transparant queryproces. U kunt eenvoudig het door u gekozen pad volgen naar resultaten. Reaxys is ontworpen door chemici en is meer dan een snelle en flexibele chemiedatabase. Het is een schei-informatica-oplossing die scheikundige feiten levert zoals scheikundigen ze nodig hebben.

Waarom kiezen voor Reaxys voor je scheikundig onderzoek?
Reaxys is gebouwd op door experts samengestelde chemie-informatie en verrijkt met de allernieuwste technologie. Het is ook de toonaangevende database voor gegevens over bioactiviteit. Wetenschappers in R&D in het bedrijfsleven en in de academische wereld verwerven bruikbare inzichten die leiden tot innovatie, terwijl ze tijd en geld besparen. Reaxys ondersteunt ook onderwijsexcellentie in het scheikundeonderwijs.

Reaxys haalt de meest relevante chemische informatie op en haalt deze snel op, zodat je:

 • Door interne en externe data te integreren creëer je een gestroomlijnde onderzoeksworkflow. Kritieke interne kennis wordt doorzoekbaar en bruikbaar. Deze naadloze integratie onderscheidt Reaxys van andere scheikundige onderzoeksoplossingen.
 • Beslis met vertrouwen hoe en welke samenstellingen je wilt maken
 • Vind state-of-the-art routes om moleculen met superieure eigenschappen te synthetiseren
 • Ontdek nieuwe moleculen met verbeterde activiteiten tegen specifieke doelen
 • Blijf op de hoogte met updates over nieuwe chemiepublicaties en patenten
 • Vind de meest betrouwbare leveranciers van uitgangsmaterialen en tussenproducten
 • Zoek geïntegreerd in eigen en externe data

De vakgebieden Wonen en Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening groeien de komende jaren steeds verder naar elkaar toe. De ruimtelijke inrichting van stad en regio zijn diep verbonden met de hele maatschappij en economie. De meest urgente thema´s waarover professionals zich de komende jaren buigen zijn Energietransitie, Wonen, Land- en tuinbouw, Economie en Mobiliteit.

In dit nieuwe netwerk worden deze maatschappelijke opgaven centraal gesteld door thematisch te werken. Binnen het thema zoeken we naar de overlappingen en verbindingen tussen de diverse domeinen en zetten veelbelovende plannen van aanpak, evenals concrete, constructieve oplossingen in de schijnwerpers. Het kennisnetwerk Ruimte en Wonen is voor de professionals en organisaties die deze trend (h)erkennen.

Ook online is er veel te doen, blogs van ons blogpanel, nieuwsberichten, het archief dat teruggaat tot en met 1920 en input van de leden van het netwerk. Vier keer per jaar komt het nieuwe netwerk met een vakblad met steeds een eigen thema. Voorafgaand aan het verschijnen van elk uitgave wordt er een livebijeenkomst gehouden voor alle leden, gekoppeld aan het thema. Netwerken met als doel kennismaken, kennis delen en samen kennis ontwikkelen waarbij professionals elkaar zullen moeten opzoeken en samenwerken. De livebijeenkomsten en events dragen hieraan bij.

Een overzicht alle tijdschriften over archeologie, die full text toegankelijk zijn voor Saxion in de databank van Taylor & Francis.

Textiles Intelligence biedt hoogwaardige zakelijke informatie en marktanalyses voor ’s werelds vezel-, textiel- en kledingindustrie, inclusief markten, productinnovaties, investeringen, technologie, handelsbeleid, inkoop, strategie en nog veel meer.

Textiles Intelligence helpt bij het identificeren van de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op het bedrijfsleven en levert informatie waarmee gebruikers weloverwogen beslissingen kunnen nemen en met vertrouwen strategieën kunnen plannen.

Saxion’s abonnement op Textiles Intelligence omvat de uitgaven:

 • Performance Apparel Markets
 • Technical Textile Markets
 • Home Textiles Update

Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry is een state-of-the-art naslagwerk waarin de wetenschap en technologie op alle gebieden van de industriële chemie gedetailleerd worden beschreven.

De onderwerpen omvatten:

 • anorganische en organische chemicaliën,
 • geavanceerde materialen,
 • farmaceutische producten,
 • polymeren en kunststoffen,
 • metalen en legeringen,
 • biotechnologie en biotechnologische producten,
 • voedingsmiddelenchemie,
 • procestechniek en unit operations,
 • analytische methoden,
 • milieubescherming,
 • en nog veel meer.

De inhoud is volledig internationaal qua scope en dekking, samengesteld onder toezicht van een gerenommeerde wereldwijde redactionele adviesraad. Het bevat meer dan 1.000 belangrijke artikelen, geschreven door zo’n 3.000 auteurs die experts op hun gebied zijn en verbonden zijn aan vooraanstaande chemische bedrijven of onderzoeksinstituten. Met meer dan 16 miljoen woorden, bijna 15.000 tabellen, 25.000 figuren en ontelbare literatuurbronnen en kruisverwijzingen biedt ULLMANN’S Encyclopedia een schat aan uitgebreide en goed gestructureerde informatie over alle facetten van de industriële chemie.