2118 items

Zie jij wat ik zie?!: Een mixed method onderzoek naar Virtual Reality bij complexe echtscheiding

Digital copy-and-paste culture:

You just got to love the rhythm: Listen to our right hemisphere!

Intentie tot gebruik van Point of Care testen onder huisartsen: Een kwantitatief onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op het gebruik

De wearable als motivator, de fysiotherapeut als inspirator: Een kwantitatief onderzoek naar invloed van WeGo op motivatie, lichamelijke activiteit en gezondheid

Continue Professionele Ontwikkeling van verpleegkundigen : Een kwantitatief onderzoek naar de Continue Professionele Ontwikkeling van verpleegkundigen in een streekziekenhuis

Lichamelijke activiteit van de chronische dialysepatiënt gemeten met Fitbit Charge en de SQUASH vragenlijst.: Een cross-sectioneel onderzoek naar werkelijke dagelijkse lichamelijke activiteit van chronische dialysepatiënten.

Lector over onrust in Wesselerbrink: Buurt is overvallen door plan RIBW

The Matthew effect in education:

Science is dealing with paradoxes:

2118 items