670 items

Zie jij wat ik zie?!: Een mixed method onderzoek naar Virtual Reality bij complexe echtscheiding

Intentie tot gebruik van Point of Care testen onder huisartsen: Een kwantitatief onderzoek naar welke factoren van invloed zijn op het gebruik

De wearable als motivator, de fysiotherapeut als inspirator: Een kwantitatief onderzoek naar invloed van WeGo op motivatie, lichamelijke activiteit en gezondheid

Continue Professionele Ontwikkeling van verpleegkundigen : Een kwantitatief onderzoek naar de Continue Professionele Ontwikkeling van verpleegkundigen in een streekziekenhuis

Lichamelijke activiteit van de chronische dialysepatiënt gemeten met Fitbit Charge en de SQUASH vragenlijst.: Een cross-sectioneel onderzoek naar werkelijke dagelijkse lichamelijke activiteit van chronische dialysepatiënten.

Lector over onrust in Wesselerbrink: Buurt is overvallen door plan RIBW

A Theoretical Framework and Conceptual Design for Engaging Children in Therapy at Home—The Design of a Wearable Breathing Trainer :

Helen Parkhurst en haar oproep om kinderen een stem te geven in hun eigen ontwikkeling: Pedagogische Canon Nivoz

Measurement properties and implications of the brief resilicience scale in healthy workers:

Moses Health Monitoring system for Firefighters:

670 items