717 items

Niet de robots, maar de bouw is aan zet:

Bèta en technologische kennis in burgerschapsvorming:

Reintroduction failure after negative food challenges in adults is common and mainly due to atypical symptoms:

Primate talk: (continuation of power to the people...)

Blockchain kan helpen bij efficient ondernemen:

The specification response:: SMART stops progress

Opleiding Montessori vakbekwaam, cursist en school experimenteren samen:

Estimating occupancy heat gains from CO2 measurements:

Werkplaatsen Sociaal Domein: videoboodschap landelijk jaarsymposium

Channel State Information (CSI) analysis for Predictive Maintenance using Convolutional Neural Network (CNN):

717 items