1691 items

Een interactieve kaart van Tweede Wereldoorlog locaties in de gemeente Duiven :

Een zoektocht naar cup marks op hunebedden:

Uniformiteit in het handelen van groepsleiders : Behoeftenonderzoek

De samenhang tussen het zelfregulerend leren en het executief functioneren met betrekking tot academisch uitstelgedrag:

Supporting the Boekelo Military Grand Jury: An application for supporting the Grand Jury of the Boekelo Military cross-country

Open-source Cloud Computing: Proxmox VE 6.0

Project Avro/ComMA:

De klant als ambassadeur: Hoe kan een abonnementsdienst, als Bookchoice, bestaande leden inzetten om nieuwe leden te werven?

Een onderzoek naar de tevredenheid van onderzoeksdeelnemers met betrekking tot deelname aan de UMCG Depressiestudie.:

De kracht van een psychische kwetsbaarheid: Positieve gezondheid onder ervaringsdeskundigen van Ixta Noa

1691 items