1436 items

Onderzoek naar mentaal welbevinden vanuit Positieve Gezondheid bij mensen met een visuele aandoening: In opdracht van Koninklijke Visio

Geruisloos op weg naar een noodgeval: Een verkennend onderzoek naar het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht

Vertellis:

Wedstrijdorganisatie FC Twente: Onderzoek naar de optimalisatie van het interne wedstrijdorganisatieproces van FC Twente

Archeologische kroniek van Paleis Het Loo: Een overzicht en herziening van archeologische onderzoeken en elementen met betrekking tot Paleis Het Loo voor het beleid van de Sectie Archeologie Gemeente Apeldoorn.

Heeft u het kunnen vinden: Publieksonderzoek Archeologisch Museum Haarlem

Digitale Media Acceptatie: acceptatie van digitale media door medewerkers

Een onderzoek naar een positieve bijdrage over beeldvorming van het Praktijkonderwijs:

Onderzoek naar de positieve kenmerken bij hoog functionerende (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis: positieve kenmerken hoog functionerend autisme

How to visualize a digital twin, based upon data derived from 20-sim?:

1436 items