1499 items

Delen is vermenigvuldigen: Een onderzoek naar de overdracht tussen voorschoolse opvang en basisschool gericht op kinderen met een taalachterstand

Het onboarding-proces bij Elver:

It takes guts: Een statistisch onderzoek naar de verschillen in diepteregistratie tussen de Sonic Drill met Aqualock Sampler en de handgutsboor in de Almere Oosterwold.

Erfgoed GIS Gemeente Zutphen:

Reduceren van technical debt binnen een online travel platform:

De rol van prestatiedruk bij stress onder studenten : Een onderzoek naar de invloed van prestatiedruk onder de stressbeleving van tweedejaars TP-studenten aan Hogeschool Saxion te Deventer en hun behoeften omtrent stressvermindering

Hoe kunnen we elkaar helpen?: Een onderzoek naar de samenwerking tussen Indigo Preventie en de sociale wijkteams van Nijmegen

Wat motiveert studenten om te beginnen met de opleiding Toegepaste Psychologie: Een onderzoek naar de samenhang tussen het startassessment en studiesucces

Happy People= Happy Customers: Een onderzoek naar de bevlogenheid van medewerkers tijdens een reorganisatie bij de Rabobank Amsterdam

De Republiek der Zeven Faculteiten: Vettingmethodiek en beheer voor de Radboud Universiteit.

1499 items