478 items

Exploring a 1-Minute Paced Deep-Breathing Measurement of Heart Rate Variability as Part of a Workers’ Health Assessment:

Brain and Technology: to an argument based practice!:

200,000 years of brain and technology:

Persoonsgerichte aanpak voetbalgerelateerd geweld en overlast in Almelo: Een advies over de mogelijkheden van een persoonsgerichte aanpak van “potentiële” daders van voetbalgerelateerd geweld en overlast in Almelo.

Filosofie Magazine (full text)

Paywall: the business of scholarship

Onderzoek naar mentaal welbevinden vanuit Positieve Gezondheid bij mensen met een visuele aandoening: In opdracht van Koninklijke Visio

Geruisloos op weg naar een noodgeval: Een verkennend onderzoek naar het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht

Vertellis:

Wedstrijdorganisatie FC Twente: Onderzoek naar de optimalisatie van het interne wedstrijdorganisatieproces van FC Twente

478 items