Saxion Research Services

Saxion Research Services (SRS), een dienst van Saxion Bibliotheek , kijkt mee, regelt en adviseert in elke fase van een onderzoeksproject. SRS helpt onderzoekers bij het inzichtelijk maken van de impact van hun onderzoek en het vergroten van kennisopbouw . Bijvoorbeeld door het linken van onderzoeksdata, publicaties en auteurs, maar ook door het veilig archiveren van onderzoeksdata voor hergebruik en evaluatie.Onderzoekersondersteuning

 • Individuele hulp of groepstrainingen bij het gebruik van wetenschappelijke databanken die rechtstreeks te benaderen zijn via saxionbibliotheek.nl.
  Informatie en aanmelden: informatievaardigheden.sb@saxion.nl
 • Individuele hulp of groepstrainingen bij het gebruik van de referentiemanager Endnote Web. Deze tool helpt bij het opbouwen en beheren van je eigen bibliotheek en vereenvoudigt het invoegen van referenties volgens APA-richtlijnen.
  Informatie en aanmelden: informatievaardigheden.sb@saxion.nl
 • Momenteel wordt een Training Academic English Writing ontwikkeld (in samenwerking met International Office en Saxion Academy). Tijdens deze training wordt een goed gestructureerde, samenhangende academische schrijfstijl eigen gemaakt.
  Ben je geïnteresseerd? Laat het weten via saxion.academy@saxion.nl dan houden wij je op de hoogte.
 • In samenwerking met de Projectgroep Tweetaligheid controleert SRS Engelstalige publicaties.
 • SRS draagt zorg voor controle van literatuurlijsten op het juiste gebruik van referenties in APA-stijl.

Terug naar begin


Publiceren wordt steeds belangrijker

Het publiceren van zowel onderzoeks- als onderwijsmateriaal neemt een steeds belangrijker plek in bij een kennisinstelling als Saxion. Wanneer de dienstverlening rond publicaties goed georganiseerd is, kun je je als onderzoeker blijven richten op je kerntaak: het maken van kennisproducten.


Denk bij deze dienstverlening aan:

 • SRS heeft een Auteursrechteninformatiepunt (AIP) dat informatie geeft over welke rechten zowel de onderzoeker als Saxion heeft op onderzoekspublicaties en -data. Verder geeft het AIP informatie over het hergebruik hiervan door derden.
 • SRS verzorgt de aanvraag van een ISBN bij het publiceren van een boek en zorgt voor opname van de publicatie in het archief van de Koninklijke Bibliotheek
 • SRS voert contractonderhandelingen met uitgevers en verzorgt het beheer van uitgeefcontracten
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om open access of onder licentie te publiceren. SRS kan onderzoeken en adviseren welke manier het beste past bij de publicatie van de onderzoeker.

Terug naar begin


Waarom Open Access?

Open Access
Naast het morele belang van kennis delen is gebleken dat open access publicaties vaker worden gedownload en geciteerd, een hogere impactfactor hebben en in Web of Science hogere scores laten zien. Kortom: open acces publiceren verhoogt de zichtbaarheid van onderzoek en de onderzoeker.
Ook eisen subsidiegevers steeds vaker dat kennisproducten open access worden gepubliceerd.

Terug naar begin


Datamanagement

Bij goed datamanagement worden onderzoeksdata voor korte en lange termijn veilig opgeslagen. Hiermee zijn onderzoeksdata altijd snel beschikbaar voor (her)gebruik en evaluatie. Financiers eisen ook steeds vaker dat data uit publieke middelen gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk en duurzaam bewaard worden in data-archieven. SRS faciliteert het data-archief van Saxion.


Datamanagementplan

Financiers vragen in toenemende mate om een Datamanagementplan (DMP) als onderdeel van het onderzoeksvoorstel bij een projectaanvraag. Naar verwachting wordt dit in de toekomst verplicht. Bij internationaal onderzoek is een DMP noodzakelijk. Tevens is het DMP een goed hulpmiddel bij het aanbrengen van structuur in het dataverzamelings-proces voor veilig en duurzaam beheer van de onderzoeksdata. SRS ontwikkelt een template dat Saxion-onderzoekers kunnen gebruiken bij het opstellen van een DMP. Deze template komt binnenkort beschikbaar via Saxion Bibliotheek en de openbare community Saxion Research Services in Connect.


Saxion Repository & digitaal archief voor veilige opslag van alle soorten onderzoeksdata en publicaties

Saxion Research Services zorgt voor:

 • Het archiveren en/of publiceren van onderzoeksdata en publicaties in de repository. SRS zorgt voor plaatsing van de content.
 • Metadateren van alle producten om alles goed en snel vindbaar te maken
 • Toekennen van doi’s (digital object identifiër) aan publicaties
 • Registreren van ORCID (auteurs identificatie nummer)
 • Rapportages vanuit de repository, indien gewenst
 • Het onder verschillende voorwaarden beschikbaar stellen van data: open access, restricted access, closed access of onder embargo, (her)gebruik en evaluatie.
 • Het openbaar maken via NARCIS en HBO Kennisbank.

Terug naar begin


Saxion Repository: de stand van zaken

Momenteel werkt een team van Saxion Content & Research Services hard aan de ontwikkeling van een Saxion-brede repository. Deze repository biedt de mogelijkheid om alle kennisproducten die voortkomen uit Saxion onderzoek te archiveren en te documenteren. Daarnaast biedt de repository de mogelijkheid een kwantitatief overzicht van de KPI’s (Key Performance Indicators) voor de managementrapportage op te leveren.

Terug naar begin


Aanleveren kennisproducten t.b.v. de repositoryKPI’s via de repository

In de repository worden de KPI’s 3, 7 en 8, zoals gedefinieerd in het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2016-2022, aan de kennisproducten toegekend.
Deze kpi’s zijn:
 • KPI 3: producten t.b.v. de beroepspraktijk en maatschappij
 • KPI 7: (peer review) publicaties, nationaal / internationaal
 • KPI 8: externe presentaties/demonstraties/expert meetings
Aan een kennisproduct wordt slechts één KPI toegekend.
Ook ‘fysieke’ producten kunnen meetellen voor KPI 3. Stuur in dit geval één of meerder foto’s van het product, vergezeld van een productomschrijving. Geef op het formulier aan waar het product zich bevindt (gebouw, ruimte)
Nadere toelichting op de KPI’s: ‘Indicatoren Praktijkgericht Onderzoek 2016-2020’ (Bureau Kwaliteitszorg)
Vanaf augustus 2017 levert Saxion Research Services op aanvraag een overzicht van de KPI’s t.b.v. de managementrapportage.

Vragen?
Stuur een e-mail naar libraryservices@saxion.nl
Margo Timmer, tel. 088-0193217
Wendy Scheper, tel. 088-0193214

Terug naar begin


ORCID en DOI

Onderzoeker: maak een ORCID account aan!


ORCID (Online Researcher ID) is een uniek ‘rugnummer’ voor onderzoekers. Om te waarborgen dat jouw publicaties daadwerkelijk aan jou gelinkt worden, is het van belang dat jij met jouw ORCID in de onderzoekersdatabase van de repository geregistreerd staat. Vraag daarom z.s.m. een ORCID aan! In verband met de privacy richtlijnen moet een ORCID persoonlijk worden aangevraagd.

Dit kan op de volgende manieren:
 • Ga naar ORCID en registreer een personal account:
  • Zet je ORCID-record op ‘public’
  • Vul het veld Employment in en zet op ‘public’
  • Veld ‘Works’ → Geef ‘Crossref Metadata Search’ toestemming om jouw werk automatisch aan jouw ORCID te linken. Op deze manier worden de publicaties, die voorzien zijn van een DOI, automatisch aan jouw ORCID gekoppeld, waardoor een publicatieoverzicht gegenereerd wordt. Dit kan natuurlijk ook voor andere organisaties die interessant voor jou zijn.

  OF

 • Maak een afspraak met Margo Timmer (T. 088-0193217, E: libraryservices@saxion.nl). Zij kan je meer vertellen over ORCID en helpen bij de registratie.Vraag een DOI aan voor je Saxion publicatie


Wat een ISBN (International Standard Book Number) is voor een gedrukte publicatie, is een DOI (Digital Object Identifiër) voor een online publicatie: een uniek identificatie nummer. Maar DOI doet meer!
Een DOI is een persistent identifiër, een unieke permanente link naar een digitaal object. Hiermee blijft een online publicatie altijd vindbaar, ook wanneer de url wijzigt.
Daarnaast is het mogelijk om DOI’s en ORCID aan elkaar te linken waardoor een publicatieoverzicht wordt gegenereerd in je ORCID-record.
Wanneer een publicatie elders is gepubliceerd (bijv. in een tijdschrift) kent de betreffende uitgever een DOI toe. Deze DOI wordt door SRS geregistreerd in Saxion Repository.
Wanneer een publicatie via Saxion wordt gepubliceerd, vraagt SRS een DOI aan.

LET OP!
Vraag voortaan vóórdat je de publicatie bij de repository deponeert een DOI aan via libraryservices@saxion.nl. Op deze manier kan je de DOI in je document vermelden.

Vragen over DOI? Stuur een e-mail naar libraryservices@saxion.nl of bel Margo Timmer, tel. 088-0193217

Terug naar begin


Contact

De medewerkers van SRS zijn te bereiken via libraryservices@saxion.nl.

Terug naar begin
Vorige pagina