Saxion Research Services

Saxion Research Services (SRS), een dienst van Saxion Bibliotheek , kijkt mee, regelt en adviseert in elke fase van een onderzoeksproject. SRS helpt onderzoekers bij het inzichtelijk maken van de impact van hun onderzoek en het vergroten van kennisopbouw . Bijvoorbeeld door het linken van onderzoeksdata, publicaties en auteurs, maar ook door het veilig archiveren van onderzoeksdata voor hergebruik en evaluatie.

Publiceren wordt steeds belangrijker

Het publiceren van zowel onderzoeks- als onderwijsmateriaal neemt een steeds belangrijker plek in bij een kennisinstelling als Saxion. Wanneer de dienstverlening rond publicaties goed georganiseerd is, kun je je als onderzoeker blijven richten op je kerntaak: het maken van kennisproducten.


Denk bij deze dienstverlening aan:

 • SRS heeft een Auteursrechteninformatiepunt (AIP) dat informatie geeft over welke rechten zowel de onderzoeker als Saxion heeft op onderzoekspublicaties en -data. Verder geeft het AIP informatie over het hergebruik hiervan door derden.
 • SRS verzorgt de aanvraag van een ISBN bij het publiceren van een boek en zorgt voor opname van de publicatie in het archief van de Koninklijke Bibliotheek
 • SRS voert contractonderhandelingen met uitgevers en verzorgt het beheer van uitgeefcontracten
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om open access of onder licentie te publiceren. SRS kan onderzoeken en adviseren welke manier het beste past bij de publicatie van de onderzoeker.

Waarom Open Access?

Naast het morele belang van kennis delen is gebleken dat open access publicaties vaker worden gedownload en geciteerd, een hogere impactfactor hebben en in Web of Science hogere scores laten zien. Kortom: open acces publiceren verhoogt de zichtbaarheid van onderzoek en de onderzoeker.
Ook eisen subsidiegevers steeds vaker dat kennisproducten open access worden gepubliceerd.

Datamanagement

Bij goed datamanagement worden onderzoeksdata voor korte en lange termijn veilig opgeslagen. Hiermee zijn onderzoeksdata altijd snel beschikbaar voor (her)gebruik en evaluatie. Financiers eisen ook steeds vaker dat data uit publieke middelen gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk en duurzaam bewaard worden in data-archieven. SRS faciliteert het data-archief van Saxion.


Datamanagementplan

Financiers vragen in toenemende mate om een Datamanagementplan (DMP) als onderdeel van het onderzoeksvoorstel bij een projectaanvraag. Naar verwachting wordt dit in de toekomst verplicht. Bij internationaal onderzoek is een DMP noodzakelijk. Tevens is het DMP een goed hulpmiddel bij het aanbrengen van structuur in het dataverzamelings-proces voor veilig en duurzaam beheer van de onderzoeksdata. SRS ontwikkelt een template dat Saxion-onderzoekers kunnen gebruiken bij het opstellen van een DMP. Deze template komt binnenkort beschikbaar via Saxion Bibliotheek en de openbare community Saxion Research Services in Connect.


Saxion Repository & digitaal archief voor veilige opslag van alle soorten onderzoeksdata en publicaties

Saxion Research Services zorgt voor:

 • Het archiveren en/of publiceren van onderzoeksdata en publicaties in de repository. SRS zorgt voor plaatsing van de content.
 • Metadateren van alle producten om alles goed en snel vindbaar te maken
 • Toekennen van doi’s (digital object identifiër) aan publicaties
 • Registreren van ORCID (auteurs identificatie nummer)
 • Rapportages vanuit de repository, indien gewenst
 • Het onder verschillende voorwaarden beschikbaar stellen van data: open access, restricted access, closed access of onder embargo, (her)gebruik en evaluatie.
 • Het openbaar maken via NARCIS en HBO Kennisbank.

Onderzoekersondersteuning

 • Individuele hulp of groepstrainingen bij het gebruik van wetenschappelijke databanken die rechtstreeks te benaderen zijn via saxionbibliotheek.nl.
  Informatie en aanmelden: informatievaardigheden.sb@saxion.nl
 • Individuele hulp of groepstrainingen bij het gebruik van de referentiemanager Endnote Web. Deze tool helpt bij het opbouwen en beheren van je eigen bibliotheek en vereenvoudigt het invoegen van referenties volgens APA-richtlijnen.
  Informatie en aanmelden: informatievaardigheden.sb@saxion.nl
 • Momenteel wordt een Training Academic English Writing ontwikkeld (in samenwerking met International Office en Saxion Academy). Tijdens deze training wordt een goed gestructureerde, samenhangende academische schrijfstijl eigen gemaakt.
  Ben je geïnteresseerd? Laat het weten via saxion.academy@saxion.nl dan houden wij je op de hoogte.
 • In samenwerking met de Projectgroep Tweetaligheid controleert SRS Engelstalige publicaties.
 • SRS draagt zorg voor controle van literatuurlijsten op het juiste gebruik van referenties in APA-stijl.

Contact

De medewerkers van SRS zijn te bereiken via libraryservices@saxion.nl.

Binnenkort start in Connect de openbare community Saxion Research Services.
Vorige pagina