Disclaimer

Algemeen

Saxion Bibliotheek spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze websites te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websits van Saxion Bibliotheek is voor eigen rekening en risico. Saxion Bibliotheek sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Saxion Bibliotheek behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Saxion Bibliotheek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Saxion Bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Saxion Bibliotheek aangeboden informatie op de sites van Saxion Bibliotheek.

Saxion Bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Saxion Bibliotheek aangeboden - informatie op de sites van Saxion Bibliotheek. Saxion Bibliotheek behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van Saxion Bibliotheek.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Saxion Bibliotheek liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Saxion Bibliotheek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Alle op de websites afgebeelde gegevens, waaronder ook het ontwerp, afbeeldingen en logo’s, zijn in eigendom of licentie bij Saxion Bibliotheek en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

Bij het plaatsen van informatie op deze website is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties.

Mocht er iemand zijn die teksten of beelden van onze site wil gebruiken of meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:
Saxion Bibliotheek: libraryservices@saxion.nl

Privacy

Saxion Bibliotheek respecteert de privacy van de bezoekers van deze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan, of doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Saxion Bibliotheek zelf worden gebruikt voor marketing doeleinden. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

Toegang

Saxion Bibliotheek behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Saxion Bibliotheek de toegang tot de websites monitoren.

Vorige pagina