Autisme

Wat dacht je van mij? Dat is de site waarop je veel informatie kunt vinden over jongeren en autisme. Ook is er informatie over de app AutThere, een app waarmee je als jongere makkelijker mensen vindt met dezelfde interesses. Daarnaast vind je er activiteiten voor jongeren met autisme waar je aan deel kunt nemen.De site is een inititatief van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), het Autismefonds en de Vriendenloterij.


http://www.autismeweek.nl/sites/default/files/bannerAutgroen.jpg

Help! Een pedofiel

 foto:Ralph and Jenny

is de titel van een artikel in 'Het kind eerst : vakblad voor jeugdzorg, kinderbescherming en pleegzorg' (2012/3). In het artikel stellen de auteurs, de studenten Anouk Jansen en Scarlet van Stokhem, dat stereotypering en afkeer van pedofilie sterk vertegenwoordigt zijn in de maatschappij. Ze pleiten ervoor pedofilie te erkennen en zo juist te voorkomen dat kinderen misbruikt zullen worden. Een pedofiel is nog geen pedoseksueel en kan juist hulp nodig hebben bij het omgaan met zijn gevoelens. Een pedofiel die zich alleen voelt staan zou juist meer behoefte kunnen krijgen aan pedoseksuele relaties. Ze besluiten hun artikel dan ook met de zien: "Help een pedofiel!"

Het complete artikel is te vinden in het tijdschrift in Saxion Bibliotheek Enschede, dat staat in de tijdschriftenkast onder nummer 323.4/KIND..Een groot deel van het artikel is ook te vinden op de website van 'Het kind eerst'.

Wie wil lezen over de achtergronden van het proces tegen pedoseksueel Robert M., kan dat doen via Lexis Nexis News Portal NL. Deze databank bevat zes landelijke dagbladen, waaronder de Volkskrant, Trouw en NRC.

 

Anti-wegloopbeleid

 

foto: golfenmv

In het tijdschrift Personeelbeleid (nr. 5, mei 2011) staat het artikel Anti-wegloopbeleid. Volgens het CPB ontstaat er volgend jaar weer krapte op de arbeidsmarkt en wordt het voor bedrijven weer belangrijker om hun personeel aan zich te binden.

Goed gemotiveerde werknemers wisselen minder snel van baan, maar de afgelopen drie jaar is de motivatie van veel werknemers gedaald door veranderingsbeleid, organisatiecultuur en werkdruk.

Werkgevers die hier al op inspelen bieden opleidingen en trainingen aan. Toch is dit niet genoeg om werknemers langdurig te binden. Twintigers en dertigers vinden bijvoorbeeld zingeving in hun werk belangrijk.

Detacheringsbureau Brunel heeft een ontwikkelprogramma dat ook een cultureel maatschappelijk programma voor de persoonlijke ontwikkeling bevat.

Lees hier het begin van het artikel en kom naar Saxion Bibliotheek Enschede of Saxion Bibliotheek Deventer om het hele artikel te lezen (tijdschriftenkast 367.2/PERS)  

Demotie

 

Demotie, het tegenovergestelde van promotie, is deze week een paar keer opgedoken in het nieuws. Het kan een goede manier zijn om oudere werknemers langer en beter in het arbeidsproces te houden, volgens Ben Emans, lector personeelsbeleid (HRM) aan de Hanzehogeschool Groningen in een artikel in Trouw op maandag 31 januari 2011.

Ook Carry Goedhart, directeur expertisecentrum LEEFtijd en Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie Universiteit Utrecht zeggen in het Financieele Dagblad van 1 februari 2011 dat demotie als serieuze optie in fuctioneringsgesprekken met ouderen moet worden meegenomen.

Kees Korevaar, werkzaam bij arbeidsonderzoeksbureau IVA, dat verbonden is aan de Universiteit van Tilburg, zegt in een artikel in de Volkskrant van 1 februari 2011 juist dat langer werken en demotie onverenigbaar zijn. Er moet juist moeilijker werk worden gevonden, juist ook voor lager opgeleiden, om zo medewerkers gemotiveerd te houden.

Deze artikelen zijn te vinden met de zoekterm 'demotie' in de databank Lexis Nexis Newsportal NL. Als Saxionstudent of -medewerker kun je daar binnen het netwerk rechtstreeks in. Buiten het netwerk moet je even inloggen en dat doe je met je Saxion inloggegevens. 

Ervaringsverhalen

Monique Engelbertink, docent Academie Mens en Maatschappij, lid Kenniskring Herstelgerichte zorg en cliënt-empowerment (Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie) bij Saxion, heeft haar site www.ervaringsverhalen.nl gelanceerd.
 

Hieronder heb ik  een stukje tekst van de site gekopiëerd dat uitlegt wat je er precies kunt vinden:

Deze site biedt ten eerste een overzicht van boeken en websites met levensverhalen, ervaringsverhalen en herstelverhalen. De verhalen zijn gericht op: 

  • een gebeurtenis die als indrukwekkend is ervaren (bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een dierbare of topsporter zijn);
  • een psychiatrische aandoening (bijvoorbeeld depressie of psychose);
  • een verslavingsprobleem (bijvoorbeeld alcohol- of drugsprobleem).

Ten tweede zijn op deze site tips te lezen voor het schrijven van je eigen verhaal (jongeren en volwassenen). De site wil iedereen stimuleren om boeken met (levens)verhalen te lezen, zijn eigen verhaal te schrijven en eventueel te delen met zijn naasten. Onder het thema 'autobiografisch schrijven' zijn relevante boeken en websites te vinden.

Ten derde is er voor studenten en professionals informatie opgenomen over het werken met (levens)verhalen (zie tabblad 'over narratief werken'). Onder het thema 'narratief werken' zijn boeken opgenomen over het professioneel werken met verhalen. Deze site wil tenslotte een platform bieden voor activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van autobiografisch schrijven en narratief werken.

Autisme: studentenprijs

Studentenprijs uit het Hannemiekefonds

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) zal jaarlijks een prijs toekennen aan een MBO/HBO/WO-student die een werkstuk heeft geschreven waarin autisme centraal staat. Het betreft een geldbedrag van 500 Euro, dat door de winnaar vrij te besteden is.

Klik hier om naar de website van de NVA te gaan voor meer informatie.

DSM-5

De voorlopige versie van DSM-5 is op 10 februari online geplaatst. Tot 20 april kan er commentaar op worden gegeven, daarna buigen deskundigencommissies zich er over en is er twee jaar tijd voor aanvullend onderzoek. De Amerikaanse vakvereniging van psychiaters zal de DSM-V naar verwachting in mei 2013 publiceren. Klik op de link voor meer informatie: www.dsm5.org/Pages/Default.aspx
 

Special Arbeidsmarkt

Het juninummer van het tijdschrift Zorg en Welzijn heeft als bijlage de special Arbeidsmarkt. Deze uitgave is gericht op het management bij overheden en maatschappelijke organisaties. Thema's zijn onder andere: de vergrijzing, flexibiliteit, binden en boeien.

De special is te vinden in de tijdschriftenkast in  Saxion Bibliotheek bij nummer 321/ZORG.