Meldcode Huiselijk Geweld

Op 1 januari 2011 treedt naar verwachting de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik op de link  www.minvws.nl/nieuwsberichten/dmo/2010/presentatie-meldcode-hg.asp voor meer informatie.

Reacties