Alles rondom kinder- en jeugdpsychiatrie op 'n rij

Van ADHD tot Slaapproblemen en van Eetstoornissen tot Buikpijn.... Op de site van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vind je veel bruikbare informatie over psychische aandoeningen bij kinderen en jong-volwassenen. Per aandoening staat een duidelijke uitleg over de meest recente ontwikkelingen, medicatie en behandelmethoden. De zogenaamde Snelgids geeft per trefwoord direct toegang tot instrumenten en hulpmiddelen die je in dit beroepsveld kunt inzetten bij de behandeling van kinderen en jongeren.

Verder bevat de website nuttige verwijzingen naar boeken, kun je er een blog volgen over de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied, en lees je in de agenda welke kennisbijeenkomsten er de komende tijd plaatsvinden.

Het Kenniscentrum richt zich met haar informatie niet alleen op het eigen professionele veld, maar bekijkt de problematiek ook vanuit het perspectief van ouders, gemeenten, het onderwijs, en de jongeren zelf. Zo wordt de laatstgenoemde groep op het spoor gezet van de Brainwiki, een site waar jongeren kunnen lezen over hun aandoening en waar ze hun eigen ervaringen kunnen delen.

De website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een uitstekende en betrouwbare bron voor studenten en docenten van AMM, APO en AGZ.

(tekst: Anne Hurenkamp)
 

 

Meldcode Huiselijk Geweld

Op 1 januari 2011 treedt naar verwachting de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in werking. De wet stelt gebruik van een meldcode verplicht voor professionals bij (mogelijke) signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik op de link  www.minvws.nl/nieuwsberichten/dmo/2010/presentatie-meldcode-hg.asp voor meer informatie.