Status door voorschrijven

 foto: Diana Emanuela Fotografie

Onderzoekers van het NIVEL, het Nederlands Instituut voor de Gezondheidszorg, hebben onderzocht hoe er in verschillende landen wordt aangekeken tegen het voorschrijven van medicijnen door verpleegkundigen.

In Australië, Canada, Ierland, Nieuw Zeeland, Zweden, Engeland, Finland en de Verenigde Staten zijn verpleegkundigen al langer bevoegd medicijnen voor te schrijven, maar in Nederland mogen verpleegkundig specialisten dat pas sinds kort.

Er blijkt verschillend tegen het mogen voorschrijven te worden aangekeken en dat heeft te maken met de reden waarom verpleegkundigen het mogen. Als het mag omdat er een tekort is aan medisch personeel blijft de bevoegdheid beperkt, maar als verpleegkundigen het mogen vanwege hun expertise, dan werkt het statusverhogend.

Deze informatie komt uit het artikel 'Pillen voorschrijven geeft status'  op de site van NIVEL.Van daaruit kunnje doorlinken naar het full text onderzoeksverslag dat gepubliceerd is in het International Journal of Nursing Studies. Via de databank ScienceDirect is dat toegankelijk binnen het Saxion netwerk. Van buiten Saxion moet je inloggen met je Saxion inloggegevens. 

Reacties